Pages Menu
Categories Menu

Posted on oct. 5, 2016 in Comunicate, International, Politic | 0 comments

Salut adoptarea de către plenul Camerei Deputaţilor a opiniilor Comisiei pentru afaceri europene privind documentele cu care a fost sesizată pentru examinare, în mod special propunerea referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

AB_official

Ana Birchall: Salut adoptarea de către plenul Camerei Deputaţilor a opiniilor Comisiei pentru afaceri europene privind documentele cu care a fost sesizată pentru examinare, în mod special propunerea referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de marţi, 4 octombrie a.c., opiniile emise de Comisia pentru afaceri europene privind documentele examinate în şedinţa comisiei din data de 27 septembrie, între care şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450, Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European , Consiliul European şi Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică, COM(2016) 230, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator, COM(2016) 410 şi Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – Elemente de strategie la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate, JOIN(2016) 31.

Referitor la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450, Comisia pentru afaceri europene a apreciat faptul că este prima iniţiativă de punere în aplicare a Planului de acţiune din februarie 2016 pentru consolidarea combaterii finanţării teroriste şi a arătat că această propunere cuprinde o serie de măsuri direcţionate către asigurarea unei mai mari transparenţe a tranzacţiilor financiare şi a entităţilor corporative în temeiul cadrului juridic preventiv în vigoare în UE, şi anume Directiva 2015/849. “Salut adoptarea de către plenul Camerei Deputaţilor a opiniilor Comisiei pentru afaceri europene privind documentele cu care a fost sesizată pentru examinare, în mod special propunerea referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. Această propunere ajută, în continuare, la consolidarea cadrului legal privind combaterea spălării banilor şi lupta împotriva finanţării terorismului şi contribuie, în acelaşi timp, la combaterea practicilor fiscal-abuzive pentru un grad mai mare de transparenţă fiscală”, a declarat preşedintele Comisiei pentru afaceri europene, Ana Birchall, în plenul Camerei Deputaţilor.

În ce priveşte opinia referitoare la propunerea de consolidare a sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi dezvoltarea sectorului securităţii cibernetice, Ana Birchall a apreciat că „proiectul de opinie adoptat astăzi în Camera Deputaţilor semnalează gradul scăzut de conştientizare a riscurilor de securitate cibernetică, accentuat de evoluţia rapidă a ‘internetului lucrurilor’, şi recomandă introducerea unui sistem voluntar de atenţionare a utilizatorilor de către fabricanţii şi vânzătorii de produse şi servicii in aceste domenii”. „În acelaşi timp, noi în Comisia pentru afaceri europene am subliniat importanţa potenţialului antreprenorilor europeni în domeniul serviciilor referitoare la securitatea cibernetică, în special al celor tineri, care ar trebui sprijinit cu mai multă insistenţă la nivelul UE, şi cu un accent special pe statele membre care se confruntă cu un şomaj ridicat în rândul tinerilor”, a transmis preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

De asemenea, în cadrul şedinţei de plen au mai fost adoptate proiectele de opinie ale Comisiei pentru afaceri europene privind următoarele documente: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale, COM(2016) 451, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţia subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, COM(2016) 466, Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), COM(2016) 465, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un apatrid (reformare), COM(2016) 270, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE, COM(2016) 467, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, COM(2016) 468, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe, COM(2016) 377 şi Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent, COM(2016) 379.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.