Pages Menu
Categories Menu

Posted on iun. 22, 2016 in Comunicate, International, Politic | 0 comments

Salut adoptarea de către plenul Camerei Deputaţilor a opiniilor Comisiei pentru afaceri europene privind azilul, spaţiul Schengen şi Convenţia de la Istanbul

Ana_Birchall_deputat

Ana Birchall: Salut adoptarea de către plenul Camerei Deputaţilor a opiniilor Comisiei pentru afaceri europene privind azilul, spaţiul Schengen şi Convenţia de la Istanbul

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 22 iunie, opt proiecte de hotărâri, votate anterior în cadrul Comisiei pentru afaceri europene: Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM(2016)23, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM(2016) 127, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109 şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 111, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 – COM(2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate – COM(2016)205, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs COM(2016) 120 şi Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie COM(2016) 197.

Ana Birchall a declarat că plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiecte de opinii extrem de importante în domeniile azilului, frontierele Schengen sau pe tema Convenţiei de la Istanbul. „Rezultatele politicii europene comune în materie de azil şi refugiaţi depind de gestionarea frontierelor Uniunii Europene la un nivel calitativ corespunzător şi de reducerea numărului de imigranţi care traversează graniţele UE cel puţin la cifrele anterioare anului 2013. Aplicarea acordului UE-Turcia a contribuit la reducerea numărului intrărilor de imigranţi neregulamentari în Grecia, dar, aşa cum comisia noastră a avertizat anterior, se constată acum o reactivare a rutei de traversare a Mării Mediterane. În acest sens, noi susţinem adoptarea unor măsuri ferme pentru demantelarea reţelelor de crimă organizată care nu manifestă niciun fel de reţinere în a amplifica și acutiza fenomenul pierderii de vieţi pe mare. De asemenea, în continuare susţinem că relocarea externă trebuie să fie bazată pe voluntariat atât cu privire la participarea statului, cât şi cu privire la acordul persoanei beneficiare”, a declarat Ana Birchall referitor la proiectul de hotărâre privind azilul.

Referitor la funcţionarea sistemului Schengen şi paşii necesari pentru a reveni la gestionarea eficace a frontierelor externe şi interne ale UE, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene a declarat că provocările multiple cu care se confruntă sistemul reclamă intervenţii ferme din partea Comisiei Europene, mandatată să găsească soluţii viabile pentru a salva funcţionarea sistemului Schengen: “Această propunere a Comisiei Europene prezintă o radiografie a situaţiei sistemului Schengen şi identifică deficienţele înregistrate la frontierele externe, precum şi unii dintre paşii necesari pentru a reveni la gestionarea eficace a frontierelor externe şi interne ale UE într-un timp cât mai scurt, până la sfârşitul anului 2016. Comisia noastră a susţinut în mai multe rânduri că este esenţială menţinerea proiectului Schengen pentru Uniunea Europeană şi că suntem în favoarea trecerii de la o abordare fragmentară la una coerentă în ce priveşte funcţionarea acestui sistem. Pentru un management eficient al frontierelor externe ale Uniunii, care să asigure ordinea, siguranţa şi securitatea cetăţenilor săi, trebuie asigurat accesul deplin la toate instrumentele sistemului Schengen al tuturor statelor membre care aplică acquis-ul Schengen la frontierele externe. Comisia noastră reaminteşte faptul că încă din noiembrie 2010 România acţionează ca un membru de facto al spaţiului Schengen, îndeplinind toate condiţiile pentru ridicarea controalelor la toate frontierele interne, participând activ la toate acţiunile UE în domeniu şi asigurând securizarea unui segment extrem de important al frontierelor externe ale UE, de 2.070 km, şi astfel contribuind substanţial în fiecare moment la asigurarea securităţii fiecărui cetăţean european”, a declarat Ana Birchall.

„Ratificarea Convenției de la Istanbul reprezintă o realizare importantă pentru România, dar este numai începutul unui proces complex de aliniere a legislației naționale la un nivel de toleranță zero pentru orice formă de violență. Totodată, Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților a adoptat propunerea mea de înființare a unui grup de lucru care să identifice şi să analizeze modificările legislative necesare prin care Convenţia de la Istanbul devine un instrument efectiv şi funcţional pentru România. Sunt mândră că am dus la îndeplinire angajamentul pe care ni l-am asumat. România a ratificat Convenția pe de 29 februarie și toate eforturile noastre personale și instituționale au fost recompensate. Este un moment important pentru noi, deoarece Convenția ratificată de Parlament asigură cadrul juridic necesar pentru o mai bună protejare și îngrijire a victimelor violenței din România”, a subliniat Ana Birchall.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.