Pages Menu
Categories Menu

Posted on iul. 9, 2007 in Aparitii media | 0 comments

Arhiva declaratiilor pe tema „Familia tanara”- 2006

Familia tânără trebuie să fie o prioritate economică şi socială a statului
6 decembrie 2006
Familia tanara este cu adevărat o prioritate pentru PSD, tocmai de aceea, incepand din toamna anului trecut, prin Secretariatul Executiv pentru egalitate de şanse şi tineret, PSD a fost primul partid care a adus in dezbaterea opiniei publice problematicile familiei tinere considerand Familia tanără – prioritate economică şi socială!
Ne bucurăm să observăm că in urma eforturilor noastre parlamentarii au aprobat zilele acestea, in cadrul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2007, un amendament care se referă la transferul in cadrul Ministerului Muncii a 50 de milioane RON pentru sprijinul tinerelor familii.
Dar problemele familiilor tinere sunt mult mai complexe, fiind necesară o atenţie serioasă din partea statului şi nu praf in ochi aruncat cu cateva milioane de RON. Cu o floare nu se face primăvară! Dacă vrem intr-adevăr să ajutăm tinerii şi familiile tinere, trebuie să considerăm investiţia in tineri şi in familie o investiţie strategică a statului.
Nu putem să ne mulţumim cu un transfer de fonduri de cateva milioane RON cand sunt necesari mult mai mulţi bani! De aceea ne manifestăm ingrijorarea şi indignarea faţă de respingerea de către parlamentarii portocalii a tuturor amendamentelor de suplimentare de fonduri.
Dacă vrem ca tinerii noştri să nu mai fugă din ţară, dacă vrem ca tinerii noştri să işi intemeieze o familie in Romania, statul trebuie să le acorde o şansă şi să se ocupe cu seriozitate de problemele familiei tinere, mai ales in domeniile locuinţei, locului de muncă şi educaţiei considerand şi tratand investiţia in familia tanără ca fiind o investiţie prioritară a statului.

Investiţia in familia tanără trebuie să fie o prioritate economică şi socială
15 noiembrie 2006
Marţi, 14 noiembrie 2006, Secretariatul Executiv pentru Tineret şi Egalitate de Şanse al PSD a organizat o nouă dezbatere din seria Dialogurilor Social Democrate pe tema: Familia tanără – prioritate economică şi socială – Politici familiale social democrate, in Bucureşti.
Invitaţi speciali la această intalnire au fost domnul Mircea Geoană – preşedintele PSD, doamna dr. Barbara Stiegler – specialist politici familiale Bonn Germania şi dr. Alfred Pfaller reprezentant FES Romania, Rovana Plumb preşedinta Organizaţiei de femei PSD, Maria Lazăr – secretar general al Organizaţiei de femei PSD.
Prin discuţiile purtate s-au identificat concluzii ale temelor prezentate de-a lungul timpului in dezbaterile din teritoriu, precum: armonizarea vieţii de familie cu cariera; ce trebuie făcut pentru imbunătăţirea legislaţiei romaneşti in domeniul politicilor familiale; familia tanără in perspectiva integrării europene; protecţia şi educaţia copilului; ce măsuri şi politici pot fi adoptate pentru ca intr-adevăr familia tanără să fie considerată o prioritate economică şi socială.
Principala noastră problemă este lipsa increderii pe care tinerii romani o au in proiectul numit Romania. Tinerii sunt intr-o profundă criză de incredere in proiectul naţional, iar anii de după intrarea in Europa vor fi mai probabil mult mai grei şi complicaţi. Trebuie să inţelegem cateva priorităţi naţionale, indiferent de guvern sau de preşedintele care vine şi pleacă. in spatele alternanţei la putere trebuie să avem cu toţii un minim de plan strategic naţional a declarat preşedintele, PSD Mircea Geoană.
Problemele familiei tinere nu se vor rezolva pană cand nu se va renunţa la perspectiva tradiţionalistă privind rolul femeii şi al bărbatului in cadrul familiei. Aceste roluri trebuie modificate astfel incat ambii adulţi să se ocupe atat de creşterea copiilor cat şi de carieră. De asemenea, trebuie preluată de către societate o parte din grija creşterii copiilor, prin garantarea unei educaţii gratuite şi inalt calificate, prin infiinţarea unor creşe, grădiniţe in cadrul intreprinderilor, prin modificarea culturii muncii din intreprinderi, prin indemnizaţii speciale a declarat doamna Dr. Barbara Stiegler.
In opinia mea, ajutorul pentru familia tanără inseamnă acţiunea pe 3 mari direcţii: politica locuirii (facilităţi reale pentru achiziţionarea de locuinţe şi programe masive de construire de noi locuinţe), politica de ocupare a forţei de muncă (creşterea facilităţilor fiscale pentru angajarea tinerilor căsătoriţi, pentru tinerii căsătoriţi care doresc să-si facă o afacere, accesul egal pe piaţa forţei de muncă a femeilor, inclusiv imbinarea vieţii de familie cu cariera in acest sens este necesară dezvoltarea unor servicii pentru creşterea şi ingrijirea copilului creşe etc.), şi politica educaţională (instituţii solide, de incredere care să ofere servicii de calitate de ingrijire şi educaţie pentru copiii familiilor tinere, programe de combatere a delicvenţei juvenile etc.).
“Eu cred că investiţia in copii trebuie să fie considerată şi tratată ca o investiţie strategică a statului. Astfel, sunt necesare: elaborarea un plan naţional de acţiune comprehensiv, bazat pe drepturile copilului, care să acopere principalele direcţii de intervenţie in baza noii legislaţii in domeniu, pentru care să fie alocate resurse umane şi financiare adecvate; elaborarea unei politici speciale pentru mica copilărie, prin care să se multiplice şi diversifice modalităţile de ingrijire a copilului mai mic de trei ani; lansarea unui contract familial pentru copil, prin care să se acorde un sprijin mai eficient familiilor cu copii, in cadrul căruia se pot reconsidera educaţia preşcolară, activităţile in afara programului de şcoală, accesul tuturor copiilor la vacanţe; abordarea politicii de protecţie a copilului intr-un ansamblu coordonat de politici sociale, fiind tratat ca o investiţie şi prioritate a statului roman; imbinarea carierei cu viaţa de familie flex-security” a declarat doamna Ana Birchall.
La discuţii au fost prezenţi membri ai organizaţiilor PSD Bucureşti, Hunedoara, Iaşi, Braşov, Botoşani, Prahova, Damboviţa, Ilfov şi Galaţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, medici, profesori, oameni din administraţia locală şi reprezentanţi ai mass media.
Intalnirea din Bucureşti a incheiat seria dezbaterilor incepute in toamna anului trecut la Hunedoara şi derulate in majoritatea judeţelor ţării. Acum proiectul a intrat in faza a doua, de elaborare a Caietului social democrat pe politicile familiale, bazat pe concluziile desprinse in urma dezbaterilor desfăşurate.

Familia tanără este cel mai important motor al societăţii şi al economiei
16 octombrie 2006
In acest sfarşit de săptămană, Secretariatul Executiv pentru tineret şi egalitate de şanse al PSD a organizat dezbateri pe tema „Familia tanără – prioritate economică şi socială” la Bacău (14 octombrie). S-au discutat aspecte importante privind armonizarea vieţii de familie cu cariera, legislaţia romanească de incurajare a familiilor tinere, violenţa in familia tanără, familia tanără in perspectiva integrării europene, familia tanără din mediul rural, relatia dintre ONG-uri şi familia tanără, consilierea femeilor privind ocuparea unui loc de muncă, violenţa in şcoli – cauze şi consecinţe, familia tanără, prioritate economică şi socială- temă importantă a Noului Contract Social al PSD.
Invitaţi la această dezbatere au fost atat membrii PSD din organizaţiile de femei şi tineret, simpatizanţi PSD, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mass-media, ai protecţiei şi educaţiei copilului, ai sindicatului profesorilor, cadre didactice, precum şi reprezentanţi ai Poliţiei. Printre principalii participanţi s-au numărat Ana Birchall – secretar executiv PSD, Minodora Cliveti deputat, Ana Marchiş preşedinta Organizaţiei de Femei PSD Bacău, Irina Florea coordonatoarea Ligii TSD Bacău, Radu Mardare senator, Dragoş Benea preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.
„Sprijinirea familiilor in general, şi a familiei tinere in special, este o temă fundamentală a Noului Contract Social, oferta politică şi de guvernare a PSD pentru o Romanie Europeană. Familia tanără este cel mai important motor al societăţii şi al economiei. Familia tanără este cel mai important motor al societăţii şi al economiei. Ajutand familia tanără, statul roman se va ajuta pe sine şi işi va asigura atat prezentul, cat şi viitorul. Securitatea produsului intern brut depinde de felul in care sunt protejaţi tinerii care şi-au intemeiat o familie. Ei nu pleacă din Romania, ei işi construiesc viaţa in Romania, vor munci in Romania şi vor aduce beneficii. Toate acestea insă, doar dacă sunt ajutaţi. Trebuie să cream insă un mediu sănătos, competitiv, care să răsplătească performanţa şi să asigure şansele de a avea o viaţă normala intemeindu-ţi o familie”, a declarat Ana Birchall, secretar executiv PSD.
„Proiectul privind familia tanără, iniţiat de Partidul Social Democrat, a avut menirea de a fi pus in discuţie problemele majore cu care se confruntă familia in general, şi cea tanără, in mod special. Concluziile au relevat insuficienta egalitate de şanse pe piaţa muncii, lipsa locuinţelor pentru tineri, dezinteresul general manifestat de guvernanţi pentru situaţia tinerilor in perioada post aderare la Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere Guvernul nu are nici un fel de structură coerentă prin care tinerii romani să poată concura cu şanse egale in viaţa complexă ce ii va aştepta după aderare. Propunerea de soluţii pentru problemele identificate reprezintă de fapt soluţii pentru cel mai dur fenomen cu care se confruntă societăţile europene şi nu numai, imbătranirea populaţiei. Astfel, susţinerea familiei tinere se constituie şi intr-o componentă de promovarea natalităţii”, a declarat doamna deputat Minodora Cliveti.
„Noi, cei din Organizaţia de Femei şi Tineret PSD Bacău am dorit să organizăm o dezbatere largă cu societatea civilă, cu factorii decizionali de la noi din judeţ, pentru a-i implica activ pe aceştia in problematica familiei tinere, o problematică de interes larg pentru cetăţeni. Vom continua seria dezbaterilor şi in alte oraşe din judeţ, precum şi in cele mai importante localităţi rurale, pentru a putea pune accentul pe problemele cu care se confruntă oamenii din aceste localităţi”, a declarat Ana Marchiş.
In timpul intalnirii de sambătă de la Bacău s-au pus bazele unui parteneriat cu ONG-ul Constantin Brancuşi in vederea atragerii de fonduri in scopul infiintarii unui centru de consiliere pentru tinerele femei.
Discuţiile vor fi continuate la nivel naţional, regional, urban şi rural, astfel incat să fie identificate problemele şi, ulterior, găsite soluţiile pentru familiile tinere din Romania, inclusiv prin proiecte de finanţare externă.

COMUNICAT DE PRESĂ
11 iunie 2006
Redarea demnitaţii profesorilor, un curriculum practic şi nu teoretic, uşurarea parinţilor de povara cheltuielilor pentru educaţia copiilor lor au fost principalele concluzii ale dezbaterilor organizate de PSD la Constanţa in data de 9 iunie in cadrul dialogurilor social democrate cu tema „Familia Tanara – prioritate economica şi sociala”, tema importanta a Noului Contract Social lansat de PSD.
Printre subiectele dezbatute s-a numarat protecţia şi educaţia copiilor, violenţa in şcoli şi in familie.
”Trebuie sa redam demnitatea profesorilor, sa lasam copiii sa respire şi sa nu fie sufocaţi de un curriculum mai mult teoretic decat practic. Trebuie sa uşuram parinţii de povara cheltuielilor pentru educaţia copiilor lor. Trebuie sa inţelegem ca investiţia in copii trebuie sa fie o investiţie a statului roman, iar educaţia trebuie sa fie motor de creştere economica, nu sursa de saracie pentru generaţiile viitoare”, a declarat Ana Birchall, Secretar Executiv PSD şi coordonatorul proiectului.
In cursul dezbaterilor s-a remarcat interesul, deschiderea şi susţinerea reprezentanţilor Organizaţiei PSD Constanta, a Organizaţiei de Femei PSD Constanta dar şi a reprezentanţilor societarii civile faţa de problemele cu care se confrunta parinţii, profesorii şi copiii in legatura cu creşterea ingrijoratoare a fenomenului violenţei in scoli.
In acest sens, s-a stabilit incheierea unui parteneriat intre Organizaţia de Femei Constanţa şi reprezentanţii ONG-urilor: Asociaţia Fair Play, Asociaţia Copiii Tuturor, Asociaţia Speranţa, Fundaţia Chi-Ro şi Fundaţia Baylor Marea Neagra, care sa participe la o campanie de informare, prevenire şi combatere a acestui fenomen, inclusiv prin organizarea de ore speciale de informare in cursul orelor de dirigenţie cu tema „de ce violenţa nu este un mod de viaţa”.
De asemenea, pentru funcţionarea Consiliilor Consultative prevazute de Legea nr. 272/2004, intrata in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, s-a incheiat un parteneriat intre Centrul de Formare in Profesiuni Sociale Pro – Vocaţie Bucureşti şi Organizaţia de Femei PSD Constanţa pentru formarea persoanelor care vor face parte din Consiliile Consultative şi care, prin consilierea familiilor, sa gaseasca soluţii pentru prevenirea separarii copiilor de familia naturala. „Ştim cu toţii ca violenţa este un model care se invaţa şi tocmai de aceea Organizaţia de Femei PSD Constanţa impreuna cu reprezentanţii societaţii civile lanseaza aceasta campanie de combatere a fenomenului violenţei in şcoala şi in familie.
„Copiii noştri, care sunt viitorul nostru, trebuie sa traiasca intr-o lume paşnica pe care trebuie sa le-o oferim şi noi” a spus Mariana Gaju, Preşedinta Organizaţiei de Femei PSD Constanţa.
De asemenea, s-a decis infiinţarea ”Şcolii PĂŁrinţilor”, prin care Organizaţiile PSD, impreuna cu reprezentanţii societaţii civile, sa ofere servicii de consiliere a parinţilor.
Ana Birchall, Secretar Executiv PSD, a lansat şi la Constanţa campania ”Cartea apa nu se face” pentru strangerea de burse de solidaritate pentru copiii din zonele afectate de inundaţii.
Cu aceasta ocazie, Organizaţia de Femei PSD Constanţa a hotarat incheierea unui parteneriat cu Organizaţia de Femei PSD Damboviţa pentru organizarea de tabere speciale pe perioada de vara pentru copiii proveniţi din familii in dificultate din cele 2 judeţe.
La dezbateri au participat membri PSD, mass-media, reprezentanţi ai societaţii civile: Asociaţia Fair Play, Asociaţia Copiii Tuturor, Asociaţia Speranţa, Fundaţia Baylor Marea Neagra, Fundaţia Chi-Ro, Fundaţia World Vision, Centrul de Formare Profesiuni Sociale Pro-Vocaţie Bucureşti, direcţia generala de protecţie a copilului, inspectoratul şcolar, inspectoratul de poliţie, reprezentanţi ai sindicatelor din invaţamant, consilieri judeţeni şi municipali.

Conferinta de presa sustinuta de Ana Birchall, secretar executiv PSD
15 ianuarie 2006
Inainte de discutia despre indemnizatia pentru cresterea copilului vreau sa va urez “La Multi Ani!” si sa dea Dumneazeu ca 2006 sa fie un an plin de sanatate, de bucurie pentru dumneavoastra si familia dumneavoastra.
Asa dupa cum stiti subiectul de azi este indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului. In prima parte o sa va spun si eu cateva idei si cateva declaratii, urmand ca domnul ministru Sarbu sa intre in fondul problemei avand in vedere experienta dansului.
In urma cu 4 zile am solicitat primului ministru Calin Popescu Tariceanu sanctionarea tuturor responsabililor pentru gestionarea defectuoasa a modului in care este acordata indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului. Faptul ca bataia de joc la adresa mamelor a continuat dovedeste fie ca domnul prim ministru a surzit, fie ca este pur si simplu nepasator.
Oricat de bogat ar fi primul ministru, eu, ca mama, nu pot sa inteleg cum dansul, ca parinte, ramane insensibil la astfel de probleme. Ar face bine sa se puna in locul acestor mii de parinti, dar din pacate, dansul nu are cum sa fie sensibilizat de disperarea mamelor pentru cele 8 milioane de lei cat reprezinta indemnizatia aprobata de statul roman.
Desi a dovedit pana acum dezinteres total fata de soarta mamelor ii cer din nou public primului ministru sa isi scoata dopurile din urechi, sa isi scoata mainile din buzunar, dispretul din privire si sa mearga la o coada din Bucuresti, din zecile de cozi din Bucuresti si din tara, pentru a vedea cum sute si zeci de mii de mame sunt puse pe drumuri in miez de iarna, in multe cazuri cu copii nou nascuti in brate, pentru a obtine banii care li se cuvin de drept.
Ii solicit public primului ministru sa sanctioneze cu diminuarea salariului pe luna ianuarie intreaga conducere a Ministerului Muncii pentru gravele deficiente inregistrate in procesul de acordare a indemnizatiilor pentru cresterea si ingrijirea copilului.
De asemenea, ii solicit public primului ministru sa isi ceara scuze mamelor care in prag de iarna trebuie sa se umileasca la cozi interminabile. Imi aduc aminte ca domnul Calin Popescu Tariceanu si-a cerut scuze sinistratilor din Banat cand i-a trimis la hotel dupa mai bine de o jumatate de an. Sper ca primul ministru sa nu isi fi transformat dispretul fata de oamenii necajiti intr-o obisnuinta.
Familia si familia tanara constituie o prioritate economica si sociala pentru PSD, tocmai de aceea aceasta este o tema deosebit de importanta in proiectul lansat de presedintele Mircea Geoana in contractul social si dialogurile social-democrate. Din pacate, actualii guvernanti nu au un set de politici coerente referitoare la familia tanara.
Legislatia este haotica si modificata neprofesionist. De exemplu, cand aceste norme metodologice au fost puse in aplicare si au fost publicate, in loc sa completeze si sa ajute si sa explice legea, acest lucru nu s-a intamplat pentru ca in continuare, parintii sunt pusi pe drumuri de Directia de Munca si de primarii pentru depunerea actelor. E foarte simplu sa dai vina pe altii, si am vazut cu totii cateva declaratii cum ca primariile, functionarii sunt de vina, ca nu au fost suficient de receptivi. Oare nu este responsabilitatea Guvernului sa se ocupe profesional de aceste lucruri si sa nu se creeze acest haos unde, stim cu totii, zeci de mii de mame sunt nevoite sa stea la cozi interminabile cu copiii lor nou nascuti in brate? Oare nu era normal ca Guvernul sa se asigure ca exista toata documentatia, ca primariile, functionarii care se ocupa de aceasta problematica stiu ce sa ceara si realmente sa se evite aceasta situatie si acest haos, si pana la urma umilinta la care sunt supuse mamele si copiii lor?
Indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copiilor a fost gandita si pusa in practica pe timpul guvernarii PSD ca o masura de ajutorare a familiilor, si nu ca un instrument de bataie de joc la adresa a sute de mii de romani.
Daca se doreste schimbarea si simplificarea metodelor, ne intrebam si ma intreb de ce de acesti bani nu beneficiaza direct copiii? De ce acest drept sa nu revina direct copiilor? In felul acesta s-ar elimina birocratia inutila si prevederile discretionare. Ma refer aici la obligativitatea celor 12 luni de lucru inainte de nasterea copilului, cu atat mai mult cu cat in legislatia anterioara, si domnul ministru Sarbu o sa elaboreze mai mult aceasta tema, nu exista aceasta prevedere discretionara, si am vazut in practica cazuri cu mame care au lucrat inainte 10 luni, 11 luni.
Nu este normal ca dupa intrarea in vigoare a actului legislativ, in sfarsit a iesit domnul Barbu, de curand am vazut pe Mediafax, inainte sa ne intalnim, ca acea declaratie lunara nu mai este necesara. Nu cred ca este normal ca dupa intrarea in vigoare a legislatiei, dupa intrarea si publicarea normelor metodologice, sa isi dea seama ca este o lege proasta si ca aceasta lege este inutila.
Eu din start pun intrebarea: oare nu era suficienta o singura declaratie pe proprie raspundere cum ca pe aceasta toata perioada de plata parintele nu are, nu primeste o alta sursa de venit? Pana la urma este si o lipsa de respect la adresa mamelor. Noi ii incriminam din start. Suspectam din start mamele cum ca ar avea o alta sursa de venit si nu declara. Unde este aceasta lipsa de respect, unde este prezumtia de nevinovatie?
Mai mult. Acest haos legislativ contribuie si la amanarea platilor pana in luna februarie, cel mai devreme, sau in luna martie. Si eu ma intreb si il intreb si pe domnul prim ministru: oare si-a pus o secunda problema din ce vor trai mamele si copiii lor in aceasta perioada. In multe cazuri, din nefericire, aceasta este singura sursa de venit.
Din pacate, dispretul portocaliu, umilinta, haosul, neprofesionalismul, lipsa de respect si mai multa birocratie – cam asa se poate rezuma ceea ce se intampla azi cu privire la plata indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului.
Am vazut cu totii la televizor zeci de mii de mame cu copii in brate pentru un drept care li se cuvine. Asa cum am mai spus mai devreme, asa ceva nu se poate intr-o tara civilizata. Asa ceva nu se poate accepta in Romania anului 2006.
Din pacate, din nefericire, ceea ce se intampla este simptomatic pentru intreaga tara. Este o guvernare a haosului si a incompetentei. Un dispret portocaliu total fata de valorile familiei si fata de lume.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.