Pages Menu
Categories Menu

Posted on iul. 8, 2007 in Aparitii media | 0 comments

Arhiva declaratiilor pe tema „educatie”- 2007

Legea salarizării cadrelor didactice trebuie promovată de urgenţă
15 octombrie 2007

Domnilor guvernanţi faceţi-vă datoria faţa de profesori şi lăsaţi-i să se ocupe de educaţie nu să fie târâţi în instante de judecată!
În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă cadrele didactice au dreptul la un salariu minim de 880 RON, bani pe care guvernul refuză să îi acorde de bună voie.
PSD condamnă faptul că profesorii sunt nevoiţi să piardă zile întregi în instanţe de judecată în loc să stea la ore. Şi aceasta doar pentru a obtine recunoaşterea unui drept prevăzut de lege – şi anume Contractul Colectiv de Muncă. Faptul că profesorii se află în situaţia ingrată de a apela la justiţie pentru a obţine banii care li se cuvin, dovedeşte încă odată dispreţul actualului guvern faţă de cadrele didactice şi de educaţia românească.
Solicităm încă odată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului elaborarea şi promovarea de urgenţă a legii salarizării cadrelor didactice. Această lege trebuie să fie inclusă în noul pachet legislativ.
PSD constată încă odată că în România educaţia nu are nicio şansă atât timp cât actualul guvern de dreapta este menţinut în funcţie.

PSD solicită explicaţii oficiale ministrului Adomniţei pentru încălcarea legii 544/2001
4 septembrie 2007

PSD semnalează cu indignare opiniei publice faptul că nu este prima oară când ministrul Adomniţei înţelege să nu respecte legea, de această dată domnia-sa evitând să facă publice informaţii de interes public privind sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, precum şi programele şi strategiile proprii ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
După ce a atacat cu recurs sentinţa civila nr. 2292/04.04.2007, prin care, în temeiul legii 544/2001, MECT era obligat, în urma acţiunii în instanţă intentată de PSD, să facă public conţinutul contractelor de achiziţii publice pe 2006, ministrul Adomniţei recidivează. Acest fapt ne îndreptăţeşte să credem că domnia-sa are lucruri grave de ascuns privind modul în care sunt gestionaţi banii ministerului.
PSD cere explicaţii publice urgente domnului ministru Adomniţei pentru această nouă încălcare a principiului transparenţei şi îi solicită ca informaţiile de interes public privind sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al MECT să fie făcute publice neîntârziat. În caz contrar, PSD îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în judecată pe domnul Adomniţei, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

PSD solicită o analiză completă a alocării şi utilizării fondurilor pentru învăţământul preuniversitar
3 septembrie 2007
După ce a demonstrat că nu este nimic altceva decât un impostor, în momentul în care a declarat că PD a propus Guvernului şi partidelor un pact transpolitic pentru educaţie şi cercetare, idee furată de la PSD, domnul Emil Boc dă dovadă din nou de ipocrizie, folosind educaţia ca armă de atac împotriva adversarilor politici, târând încă o dată educaţia şi cercetarea în lupte ieftine dâmboviţene.
Domnul Boc susţine acum o iniţiativă a deputaţilor PD privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, care să verifice modul în care s-au alocat banii pentru investiţii în învăţământul preuniversitar în anul 2007. Ca de obicei însă, domnul Boc împreună cu colegii săi de la PD suferă de o amnezie suspectă, dezinformând premeditat opinia publică prin această solicitare.
Dacă într-adevăr doreşte o informare corectă şi reală a opiniei publice, şi nu o premeditată dezinformare, domnul Boc trebuia să solicite analiza banilor alocaţi educaţiei începând din 2005 până în prezent. Dar domnul Boc nu face acest lucru, pentru că în urma acestei analize s-ar dovedi cum domnia sa, împreună cu colegii de la Alianţa D.A., au alocat banii publici exclusiv pe criterii şi algoritm politic.
Pentru corecta informare a opiniei publice, PSD solicită analiza alocării banilor publici pentru educaţie şi cercetare începând din 2005 până în prezent.
PSD face un apel şi către PD şi către celelalte formaţiuni politice de a se ralia demersului PSD privind încheierea unui Pact politic pentru Educaţie şi Cercetare.
Îi solicit domnului Boc să păstreze astfel de declaraţii şi propuneri demagogice în interiorul PD şi să nu mai murdărească educaţia şi cercetarea cu declaraţii ieftine şi strict politicianiste.

Un „pachet legislativ” incomplet şi neprofesionist, care continuă falimentarea învăţământului românesc!
30 august 2007
PSD atrage încă o dată atenţia asupra necesităţii elaborării de urgenţă a unei strategii naţionale pentru educaţie şi cercetare, pe baza unui consens politic al tuturor părţilor implicate – cadre didactice, părinţi, elevi şi studenţi, partide politice, societate civilă, prin încheierea unui Pact Naţional pentru Educaţie şi Cercetare.
În condiţiile în care, de la instalarea guvernării Alianţei D.A., educaţia şi cercetarea românească au trecut prin numeroase experimente eşuate de reformă, PSD consideră că a venit timpul să tratăm învăţământul românesc ca pe o adevărată prioritate naţională. Din păcate însă, după cum o dovedesc şi protestele sindicatelor din învăţământ şi ale organizaţiilor studenţeşti, prin aşa-zisele dezbateri de la Sinaia, ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a dovedit încă o dată că este incapabil de dialog social. Deşi este nevoie de susţinere parlamentară pentru ca legile privind educaţia şi cercetarea să devină realitate, ministrul Adomniţei s-a mulţumit asemenea predecesorului său, domnul Hârdău, să mimeze dialogul cu partenerii sociali şi să ignore o consultare reală cu celelalte partide politice.
Pentru a pune capăt haosului legislativ din domeniul educaţiei şi cercetării, PSD a propus şi susţine încheierea Pactului Naţional pentru Educaţie şi Cercetare, elaborarea unei strategii naţionale pe educaţie pentru minim 10 ani, alocarea a 6-7% din PIB şi elaborarea unui pachet legislativ complet, care să cuprindă în mod obligatoriu: Legea învăţământului superior, Legea învăţământului preuniversitar, Legea privind statutul personalului didactic, Legea salarizării, Legea descentralizării şi Legea calităţii în învăţământ.
Din aroganţă şi nepricepere, ministrul Adomniţei a ignorat aceste propuneri ale PSD, aducând în dezbaterea publică un aşa-zis pachet legislativ incomplet şi neprofesionist, care va continua falimentarea învăţământului românesc. PSD solicită ministrului Adomniţei să explice, spre exemplu, cum se va face retribuirea cadrelor didactice în funcţie de performanţe şi implicare, dacă nu există o lege a salarizării în învăţământ. PSD atrage atenţia în mod public ministrului Adomniţei asupra numeroaselor lacune şi inadvertenţe incluse în proiectele legislative propuse şi solicită modificarea lor în regim de urgenţă. Spre exemplu, în ceea ce priveşte proiectul legii învăţământului preuniversitar, PSD consideră necesară cuprinderea în capitole distincte a aspectelor referitoare la educaţia timpurie, educaţia incluzivă, alternativele educaţionale, activitatea extraşcolară, formarea adulţilor şi educaţia permanentă, învăţământul confesional, asigurarea calităţii şi evaluarea cadrelor didactice.
În acest proiect de lege nu se precizează nimic în legătură cu baza materială a sistemului educaţional din România, în condiţiile în care şi în anul 2007, ca şi în anul 2006, aproximativ 50% dintre şcoli nu au autorizaţii sanitare de funcţionare, iar anual zecilor de mii de copii nu li se respectă dreptul constituţional de a merge la grădiniţă. PSD solicită ministrului Adomniţei să includă în proiectul de lege al învăţământului preuniversitar prevederi clare referitoare la construcţia de noi unităţi şcolare, cu specificarea surselor de finanţare necesare. Dacă domnul ministru Adomniţei doreşte cu adevărat, aşa cum nu se sfieşte să declare public cu orice ocazie, accelerarea descentralizării în privinţa finanţării, a resurselor umane şi a stabilirii curriculum-ului, ne întrebăm cum se face că în proiectul legii învăţământului preuniversitar prezentat de MECT există numeroase elemente ce contrazic tocmai aceste obiective, cum ar fi: atribuţiile MECT, rolul inspectoratelor şcolare în ceea ce priveşte resursa umană şi resursa financiară, atribuţiile direcţiilor judeţene pentru învăţământ preuniversitar, raporturile MECT cu direcţiile judeţene sau implicarea excesivă a MECT în evaluarea externă a instituţiilor de învăţământ. De asemenea, PSD semnalează faptul că sistemul educaţional trebuie să se deschidă către interesele şi necesităţile reale ale elevilor, studenţilor, părinţilor şi cadrelor didactice.
PSD atrage atenţia că în proiectul de lege al învăţământului preuniversitar nu se face nici un fel de referire la reforma curriculară, la aerisirea şi actualizarea programelor şi a manualelor şi solicită ministrului Adomniţei includerea unui capitol care să reglementeze atingerea acestui obiectiv. Curriculumul Naţional este în continuare supraîncărcat cu informaţii de mult prea multe ori inutile, care sufocă elevul şi care nu ţin cont de realităţile pieţii muncii. PSD consideră că avem nevoie de un curriculum aerisit, care să ţină cont de cerinţele pieţii muncii, iar şcoala românească trebuie să fie o şcoală formativă, nu informativă, în care elevii să-şi dezvolte inclusiv abilităţile practice si spiritul antreprenorial.
PSD consideră inadmisibilă eliminarea componentei sociale din acest proiect de lege şi atrage atenţia că se va opune adoptării unei legi din care lipsesc elemente de protecţie socială pentru categoriile defavorizate de elevi, cum ar fi programe care să ajute la reducerea ratei abandonului şcolar din cauza sărăciei sau la crearea unui sistem de burse îmbunătăţit, care să respecte accesul şi şansele egale la educaţie. PSD susţine şi solicită introducerea unei burse sociale pentru categoriile defavorizate de copii, de la prima până la ultima zi de şcoală, reamintindu-i ministrului Adomniţei că accesul la educaţie este un drept, nu o favoare.
De asemenea, semnalăm faptul că, deşi din structura învăţământului preuniversitar, aşa cum este prezentată în acest proiect de lege, sunt eliminate şcolile de arte şi meserii (SAM) ca formă de învăţământ, art.26 face totuşi referire la această formă de învăţământ. Acest exemplu nu face decât să arate încă o dată neseriozitatea şi sperficialitatea cu care acest proiect de lege a fost elaborat, la aer curat, la Sinaia.
Proiectul de lege al învăţământului superior propus de MECT a stârnit, pe bună dreptate, şi nemulţumirile studenţilor. Este de neacceptat ca acest proiect de lege să nu menţioneze cuantumul sau modalitatea de acordare a burselor sau a subvenţiilor pentru cămin, solicitări îndreptăţite ale asociaţiilor studenţeşti. PSD susţine stabilirea nivelului minim al burselor de studiu ale studenţilor egal cu nivelul salariului minim pe economie.
PSD consideră că strategia naţională pentru educaţie şi cercetare, rezultată în urma încheierii Pactului Naţional pentru Educaţie şi Cercetare, trebuie să conţină în mod obligatoriu o secţiune destinată învăţământului superior, prin care să se reglementeze finanţarea universităţilor de la bugetul de stat. PSD susţine acordarea unui număr substanţial mai mare de burse speciale studenţilor aparţinând categoriilor defavorizate, pentru a-i ajuta şi încuraja să-şi continue studiile superioare.
Mai mult, şi actualul proiect al legii învăţământului superior încalcă Constituţia, deoarece nu precizează cu claritate gratuitatea învăţământului universitar de stat.
În ceea ce priveşte proiectul de lege privind statutul personalului didactic, nici acesta nu face excepţie şi conţine o serie întreagă de inadvertenţe şi ambiguităţi. Spre exemplu:
• Art. 8, alin. (1) menţionează că „Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în benefici ul propriu, să promoveze interesele învăţământului şi să sensibilizeze societatea românească pentru susţinerea proiectelor şi programelor de dezvoltare a şcolii”. Nu se precizează însă în ce fel este încurajat şi de către cine.
• Art. 61, referitor la numirea personalului didactic de conducere, este în ansamblu extrem de ambiguu, iar art.66 are, în forma actuală, caracteristici eseistice – „Profesionalizarea reprezintă procesul de formare şi dezvoltare a ansamblului de competenţe care permit asumarea de roluri şi realizarea de sarcini profesionale specifice, la un nivel superior de performanţă, în situaţii şi contexte profesionale cât mai diverse”.
• Nu numai că există inadvertenţe de la un articol la altul în cadrul aceleiaşi legi, dar există contradicţii pe marginea aceloraşi propuneri: în proiectul de lege privind statutul personalului didactic, art. 59 alin.(3) apare formularea „inspectori şcolari”, care este înlocuită în Legea Învăţământului Preuniversitar cu „directori”.
• Art. 85, alin. (2), referitor la comisiile de disciplină, necesită o reformulare – aceste comisii nu pot avea caracter permanent, deoarece membrii unei astfel de comisii pot fi ei înşişi obiectul unei cercetări la un moment dat.
PSD consideră domeniul cercetării ca fiind esenţial pentru competivitatea României şi solicită elaborarea de urgenţă a unei strategii naţionale pentru cercetare, în spiritul şi obiectivele Agendei de la Lisabona, care să cuprindă măsuri precum o mai bună salarizare a personalului din cercetare şi dotarea corespunzătoare a laboratoarelor de cercetare. România competitivă are nevoie de o cercetare practică aplicată, şi nu de o cercetare pur teoretică.
PSD îi solicită ministrului Adomniţei să lase deoparte aroganţa şi obsesia paternităţii acestor legi şi îi cere eliminarea prevederilor neconstituţionale, neprofesioniste şi superficiale din proiectele de legi propuse. PSD îi atrage atenţia domnului ministru Adomniţei că dialogul cu toate părţile interesate este unica modalitate pentru ca aceste legi să reprezinte într-adevăr un pas înainte în reformarea învăţământului românesc şi nu un alt experiment în carne vie, care să scufunde şi mai mult educaţia românească în mediocritate.
PSD susţine şi solicită prezentarea unui pachet legislativ complet, care să cuprindă obligatoriu Legea învăţământului superior, Legea învăţământului preuniversitar, Legea privind statutul personalului didactic, Legea salarizării, Legea descentralizării şi Legea calităţii în învăţământ, pentru că numai astfel vom pune capăt haosului legislativ din acest domeniu.

Nepăsarea Primăriei Capitalei ar putea duce la pierderea a sute de milioane de euro destinaţi reabilitării şcolilor!
28 august 2007
În ciuda faptului că multe dintre şcolile bucureştene au nevoie urgentă de fonduri pentru reparaţii, nepăsarea domnului primar Adriean Videanu şi a echipei sale poate duce la pierderea unei finanţări de circa 115 milioane de euro acordată de Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) pentru reabilitarea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Bucureşti.
Deşi încă din toamna anului 2006 i-am solicitam domnului Videanu să se preocupe ca aceşti bani să fie cheltuiţi pentru reabilitarea şcolilor, reamintindu-i că aceste fonduri, conform contractului încheiat cu BEI, trebuie cheltuite până la sfârşitul anului 2010, în caz contrar BEI putând solicita rambursarea a 75% din suma acordată, primarul Videanu şi echipa sa au continuat să dea dovadă de incompetenţă şi neprofesionalism, fiind incapabili să cheltuiască, în trei ani de zile, mai mult decât un infim procent de 6%.
În timp ce Primăria Municipiului Bucureşti cheltuieşte, cu viteza melcului, banii destinaţi educaţiei, precum această linie de finanţare de la BEI, bani care pot ajuta infrastructura şcolară, tergiversând licitaţiile, tot PMB, cu domnul Videanu în frunte, nu se sfieşte să cheltuiască, cu viteza luminii, banii pentru asfaltări, reasfaltări şi borduri – o „cheltuială” profitabilă pentru clientela PD.
PSD îl somează pe domnul Videanu să lase deoparte lenea şi dezinteresul cronic pentru şcolile bucureştene şi să urgenteze organizarea licitaţiilor pentru lucrările de reabilitare a unităţilor de învăţământ, astfel încât fondurile atât de necesare infrastructurii şcolare bucureştene să nu fie pierdute.
Îl atenţionăm pe domnul Videanu că tergiversarea organizării licitaţiilor pentru utilizarea fondurilor, în condiţiile în care mai sunt doar trei ani până la termenul limită, constituie infracţiune de neglijenţă în serviciu contra intereselor publice, conform art. 249 din Codul Penal.

Scrisoare deschisă către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
21 august 2007
Scrisoare deschisă către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Lăsaţi tonul plângăcios, domnule Adomniţei!
În atenţia domnului Cristian Adomniţei, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Consider că răspunsul dv., domnule Adomniţei, la scrisoarea deschisă pe care v-am trimis-o, este complet neprofesionist şi dovedeşte o inacceptabilă necunoaştere a atribuţiilor dv. de Ministru al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
De când v-aţi instalat în fotoliul ministerial, nu faceţi altceva decât fie să număraţi fără talent steluţele de pe steagul UE, fie să prezentaţi opiniei publice scuze penibile pentru incapacitatea dv. de a manageria şi conduce eficient MECT.
Activitatea dv. se rezumă doar la a încerca să găsiţi ţapi ispăşitori în orice altă parte decât în ograda dv., cum ar fi autorităţile locale, pentru situaţia deplorabilă din şcolile româneşti, şi, mai nou, senatele universităţilor, pentru bursele studenţeşti extrem de mici.
Mă îndoiesc că la întâlnirea cu studenţii aţi avut curajul sa le spuneti adevărul, având in vedere ca dvs. suţineţi că nu aveţi nici o răspundere, şi deci nici soluţii pentru problemele cu care se confruntă. Iar dacă într-adevăr nu aveţi nici o responsabilitate, atunci mă întreb cu indignare, pentru ce mai sunteţi ministru având un salariu „călduţ”, plătit din banii publici?
Ca şi predecesorul dv., domnul Hârdău, vă lăudaţi ca aţi „înecat” învăţământul românesc în bani, numai că realitatea din unităţile de învăţământ, cu mai puţin de o lună înainte de începerea şcolii, vă contrazice în mod flagrant.
Sute de mii de copii vor fi nevoiţi sa înveţe si anul acesta în săli de clasă insalubre, neîncălzite şi care stau să se prăbuşească.
Vă solicit să explicaţi opiniei publice, de ce şi în acest an avem acelaşi număr de unităţi de învăţământ fără autorizaţii sanitare de funcţionare?
Într-adevăr, cuantumul minim al burselor studenţeşti este stabilit de senatele universităţilor în baza principiului autonomiei universitare. Dar, vă reamintesc, domnule ministru, că instituţiile de învăţământ superior nu fac altceva decât să administreze sărăcia pe care le-o alocă în chip de fonduri MECT.
Va cer, domnule Adomniţei, să nu mai apelaţi la scuze plângăcioase şi penibile şi să vă asumaţi responsabilitatea care vă revine, cerând Guvernului din care faceţi parte să aloce un buget suficient pentru majorarea burselor la nivelul salariului minim pe economie, renovarea căminelor studenţeşti şi dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare.
Vă reamintesc, domnule Adomniţei, pentru că se pare că dv. nu vă cunoaşteţi atribuţiile, că aveţi la mână un instrument numit „ordin ministerial”, prin care, dacă într-adevăr aţi dori acest lucru pentru binele studenţilor, aţi putea stabili cuantumul bursei studenţeşti la nivelul salariului minim pe economie.
Soluţii sunt, mai lipseşte să fiţi un ministru responsabil şi competent.
V-aţi dovedit încă o dată incapabil de dialog social cu sindicatele, în problema dezbaterii pachetului legislativ.
Din orgoliu, doriţi să faceţi aceste legi de unul singur, fără să luaţi în considerare că obţinerea unui consens între toate părţile interesate este esenţială pentru ca aceste legi să producă un rezultat pozitiv pentru învăţământul românesc.
Condamn modul în care se desfăşoară negocierile iniţiate de MECT pe tema pachetului de legi privind educaţia şi cercetarea, pentru că dv., domnule Adomniţei, nu aveţi intenţia să discutaţi aceste legi nici cu sindicatele, şi nici cu celelalte partide politice. Este inadmisibil că PSD nu a fost invitat la nici o dezbatere, deşi aveţi nevoie de voturile parlamentarilor noştri pentru ca aceste legi să treacă.
Vă solicit să nu mai fugiţi de responsabilităţile ce vă revin prin fişa postului pe care îl ocupaţi şi să nu mai consideraţi fondurile alocate educaţiei drept o cheltuială, ci o investiţie în viitorul României.

Ministrul Adomniţei ascunde afacerile ilicite ale MECT
20 august 2007

Am luat la cunoştinţă cu indignare faptul că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. 2292/04.04.2007 pronunţată de tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal, care obliga ministerul condus de către domnul Cristian Adomniţei să facă publice contractele de achiziţii publice încheiate în calitate de autoritate contractantă, în anul 2006.
Deşi iniţial domnul Adomniţei a declarat că va respecta hotărârea judecătorilor şi chiar a dat publicităţii o serie de contracte la insistenţele PSD, acum, prin intermediul serviciului juridic al MECT, domnia sa a formulat un recurs la sentinţa civilă respectivă.
În aceste condiţii, comportamentul aberant al ministerului nu poate avea altă explicaţie, decât aceea că documentele puse la dispoziţia PSD în data de 25.05.2007 nu erau complete sau, mai rău, nu erau veridice, iar adevăratele contracte sunt şi acum ascunse, pentru ca opinia publică să nu afle cum s-a împărţit în mod ilicit în 2006 bugetul educaţiei între clientela politică a PNL şi PD.
În calitate de Şef al Departamentului de Educaţie Publică şi Cercetare al PSD îi solicit domnului Cristian Adomniţei să precizeze public, neîntârziat, motivele pentru care nu doreşte să dea publicităţii contractele încheiate de MECT în 2006, deşi prin această decizie încalcă în mod flagrant Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Scrisoare deschisă către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului PSD susţine necondiţionat demersurile studenţilor
16 august 2007

În atenţia domnului Cristian Adomniţei, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Domnule ministru, a venit vremea ca Ministerul pe care îl conduceţi să se preocupe de problemele reale ale sistemului de învăţământ din România şi să lase deoparte superficialitatea şi ignoranţa cu care a tratat până acum aceste aspecte.
PSD se declară solidar cu demersurile studenţilor, pe care le consideră îndreptăţite şi vă solicită, domnule ministru, să rezolvaţi aceste revendicări în regim de urgenţă, luând măsurile necesare pentru ca aceşti tineri să poată trăi şi studia în condiţiile pe care le merită.
PSD solicită şi susţine ca bursele studenţilor să crească la nivelul salariului minim pe economie, această măsură fiind pe deplin justificată, în condiţiile în care pentru această toamnă se preconizează un val de scumpiri.
PSD solicită şi susţine acordarea burselor sociale elevilor şi studenţilor care provin din familii cu un venit este mai mic de 180 de RON pe membru de familie.
Vă reamintim că accesul la educaţie este un drept constituţional (art. 32 ), şi nu o favoare, iar Guvernul din care faceţi parte şi Ministerul pe care îl conduceţi sunt obligate să respecte acest drept şi să asigure tinerilor sprijin pentru definitivarea studiilor.
Lipsa unei strategii coerente a politicilor economice şi social-educaţionale care ar fi trebuit elaborată de multă vreme de către MECT amplifică problemele deja existente ale învăţământului românesc.
PSD a solicitat în nenumărate rânduri modernizarea laboratoarelor din universităţi, astfel încât studenţii să poată să beneficieze de condiţii adecvate pentru efectuarea practicii.
Vă solicit încă o dată, domnule ministru, alocarea sumelor necesare astfel încât studenţii să beneficieze de dotări performante în universităţi.
Mare parte din căminele studenţeşti arată jalnic, reparaţiile se fac greu, însă cu bani mulţi. Această situaţie trebuie să înceteze, domnule ministru. Studenţii merită şi trebuie să locuiască în condiţii decente, într-un mediu curat şi propice studiului, condiţii pe care autorităţile sunt datoare să le asigure. Părinţii nu mai trebuie să fie obligaţi să vină la începutul fiecărui an universitar să repare, atât cât pot, prin mijloace şi cheltuieli proprii, camerele în care vor locui copiii lor.
Reiterăm solicitarea noastră către guvernanţi de a nu mai considera banii alocaţi educaţiei şi cercetării o cheltuială bugetară ca oricare alta, ci o investiţie în tinerii noştri, o investiţie într-o Românie competitivă. Numai investind în educaţie, investim în viitorul nostru. Educaţia şi cercetarea reprezintă singura cale de a transforma cu adevărat societatea românească într-o societate competitivă.

Accesul la educaţie este un drept, nu o favoare!
6 august 2007
Dreptul la educaţie este un drept constituţional (art.32) care NU se negociază şi NU se distribuie „după anumite criterii” superficial stabilite, ci este un drept care trebuie respectat!
PSD consideră că fiecare copil de vârstă preşcolară ar trebui să aibă acces la educaţie şi să poată fi înscris într-o grădiniţă publică, fără a-i fi limitat acest drept de slaba finanţare acordată învătământului preşcolar.
Educaţia timpurie a copiilor începând cu vârsta de 3 ani reprezintă un aspect extrem de important pentru sistemul de educaţie, asupra căruia Guvernul ar trebui să se aplece cu maximă seriozitate prin găsirea surselor de finanţare necesare, astfel încât criza acută de locuri în grădiniţele de stat să fie soluţionată de urgenţă.
Anul acesta, numai în Bucureşti au rămas în afara sistemului mai bine de 10.000 de preşcolari. Ca de obicei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a reacţionat pompieristic, ignorând faptul că, prin constituirea de grupe mamut ce numără chiar şi 40-50 de copii, calitatea actului educaţional este grav afectată.
Pentru ca această situaţie să nu se mai repete, PSD solicită Guvernului României să iasă din nivelul declarativ şi să prezinte măsuri concrete pentru a scoate din criză învaţământul preşcolar, acordând copiilor dreptul la educaţie cuvenit!

PSD condamnă faptul că MECT încurajează exodul de creiere din cercetarea românească!
2 august 2007
PSD condamnă politica salarială aberantă pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului o aplică în domeniul cercetării. Deşi este normal ca funcţiile de conducere să fie mai bine remunerate decât celelalte, cuantumul salariilor directorilor institutelor de cercetare este de-a dreptul sfidător pentru restul angajaţilor, în condiţiile în care cel mai bine plătit cercetator, câştigă chiar şi de 5 ori mai puţin decât şeful său. Printr-o asemenea politică salarială MECT nu face decât să încurajeze exodul de creiere din cercetarea românească, în ciuda angajamentelor declarative asumate prin programul de guvernare.
PSD reaminteşte conducerii MECT importanţa deosebită pe care cercetarea o are pentru dezvoltarea României. Din păcate însă, prin politici salariale care nu încurajează performanţa şi subfinanţarea sistemului, MECT condamnă cercetarea românească la un nivel pur teoretic şi nu la unul de rezultate. Mai mult, dată fiind nepăsarea actualilor guvernanţi România ocupa ultimul loc în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor asumate prin Agenda Lisabona.PSD condamnă politica salarială aberantă practicată de MECT şi solicită luarea de măsuri pentru ca această bătaie de joc la adresa cercetătorilor români să înceteze neîntârziat!

PSD condamnă indolenţa şi aroganţa ministrului Cristian Adomniţei
25 iulie 2007
Ministrul Cristian Adomniţei revine cu scuze penibile pentru a-şi justifica propria incompetenţă, pretinzând că lipsa ştampilelor cu noua titulatură a Ministerului este în exclusivitate vina Monetăriei Statului.
Totuşi, este mai mult decât evident că astăzi inspectoratele ar fi avut la dispoziţie ştampilele noi, dacă ministrul ar fi urmărit procesul de realizare al acestora şi ar fi cerut Monetăriei Statului să trateze această chestiune cu prioritate, în condiţiile în care schimbarea titulaturii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) s-a produs în aprilie. PSD îi reaminteşte ministrului Adomniţei că este de datoria domniei sale să supravegheze bunul mers al procesului de învăţămant, cu atât mai mult cu cât este vorba despre viitorul a sute de mii de tineri.
PSD îi atrage atenţia ministrului Cristian Adomniţei, care se pare că nu cunoaşte legile din domeniu, că adresele emise de domnia sa au o forţă juridică mai mică decât legea şi nu rezolvă problema legalităţii diplomelor. De altminteri, această situaţie a avut deja ca efect faptul că mulţi dintre tinerii care au fost admişi de universităţi prestigioase din Europa, spre exemplu din Germania, nu s-au putut înscrie, dat fiind că nu li s-au eliberat diplome atestate.
PSD este indignat de faptul că din pricina incompetenţei şi indolenţei administrative a ministrului Adomniţei, munca a sute de mii de tineri riscă să se irosească, iar viitorul acestora este în pericol.
Ministrul Adomnitei datorează scuze tinerilor pentru că i-a pus pe drumuri inutile din cauza unei neglijenţe care îi aparţine in exclusivitate.
PSD îi cere din nou domnului ministru să îşi asume public vina şi să ia neîntârziat măsuri pentru rezolvarea situaţiei create.
În caz contrar, singura soluţie onorabilă pentru ministrul Adomniţei rămâne demisia de la cârma educaţiei, pe care se pare că este incapabil să o gestioneze, dacă simpla schimbare a unei ştampile nu e rezolvată din luna aprilie.

PSD solicită demisia ministrului Adomniţei!
23 iulie 2007
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) îşi bate joc de viitorul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de bacalureat din acest an!
Dat fiind că nu au primit ştampilele cu noua denumire a ministerului, majoritatea inspectoratelor şcolare se găsesc în imposibilitatea de a elibera diplomele la care sunt îndreptăţiţi elevii care au fost declaraţi admişi în acest an la examenul de bacalureat. Conform normelor stabilite însă tot de MECT, dacă un candidat care a reuşit la examenul de admitere la facultate nu prezintă în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor diploma de bacalureat în original, acesta este declarat respins.
Aşadar, în timp ce MECT ridică din umeri şi aruncă vina asupra Monetăriei Statului, tinerii riscă să nu îşi poată continua pregătirea în instituţiile de învăţământ superior, deşi şi-au câştigat acest drept ca urmare a examenelor susţinute. Mai mult, neavând eliberate diplome valabile, mulţi dintre ei au pierdut deja posibilitatea de a urma cursurile unor universităţi din ţările europene.
PSD consideră că situaţia creată este absolut intolerabilă. Fiind provocată de indolenţa administrativă, răspunderea revine exclusiv Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Din acest motiv, PSD solicită ministrului Adomniţei să îşi asume responsabilitatea şi să găsească urgent o soluţie la această criză. În caz contrar, singura opţiune pe care o mai are un ministru incompetent şi dezinteresat este demisia neîntârziată.

PSD susţine demersul Federaţiei Educaţiei Naţionale
18 iulie 2007
PSD îşi exprimă solidaritatea faţă de demersul Federaraţiei Educaţiei Naţionale de a reclama Guvernul la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.
PSD consideră intolerabil faptul că banii alocaţi educaţiei şi cercetării, inclusiv salariile cadrelor didactice, sunt analizaţi în continuare pur contabil şi priviţi ca o cheltuială bugetară sau, mai rău, ca o risipă şi nu ca o investiţie într-o Românie competitivă. Dacă Guvernul doreşte o Românie competitivă, atunci trebuie să înlăture această discriminare şi să găsească sursele de finanţare necesare pentru plata majorărilor salariale şi a orelor suplimentare prestate de cadrele didactice.
Pentru a pune capăt contradicţiilor legislative din educaţie şi cercetare, PSD solicită încă odată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ca imediat după vacanţa parlamentară să vină în faţa Parlamentului cu pachetul legislativ care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu Legea învăţământului superior, Legea învăţământului preuniversitar, Legea privind statutul personalului didactic, Legea salarizării, Legea descentralizării şi Legea calităţii în învăţământ.
În condiţiile în care numai în 2006 au plecat din sistemul de învăţământ peste 9000 de cadre didactice, a nu face nimic pentru a pune capăt acestui fenomen este o dovadă de iresponsabilitate majoră.

Emil Boc dovedeste ca nu este nimic altceva decat un impostor
17 iulie 2007
Am constatat cu indignare că Emil Boc a afirmat ieri că PD propune Guvernului şi partidelor un pact transpolitic pentru educaţie şi cercetare. Îi reamintim domnului Boc, care se pare că are o memorie scurtă şi selectivă, că această idee a fost lansată pentru prima data de PSD în martie 2006, atunci când ministrul educaţiei era un membru al PD, Mihail Hârdău. PSD solicită ferm domnului Boc să lase deoparte şarlatania.
Considerăm că este un lucru bun că în sfârşit şi PD-ul s-a alăturat acestei propuneri a PSD, însă a venit timpul ca educaţia şi cercetarea sa nu mai fie îngropate în lupte politice ieftine dâmboviţene. Modul în care PD vine acum pe scena politică şi îşi asumă această iniţiativă, prin minciună şi ipocrizie este inadmisibil şi condamnabil.
Dacă PD doreşte cu adevărat să demonstreze că îi pasă de educaţie şi cercetare, atunci va răspunde pozitiv invitaţiei PSD de a dezbate pactul politic naţional pentru educaţie şi cercetare.
Din păcate, atât PD cât şi Traian Băsescu folosesc acum acest subiect ca armă electorală şi de imagine, lucru care dovedeşte faptul că preşedintele a uitat de promisiunile făcute profesorilor prin scrisorile trimise în campania sa din 2004.
PSD face un apel ca pactul politic naţional pentru educaţie si cercetare să nu devină obiect al disputelor politice ieftine dâmboviţene, iar educaţia şi cercetarea să fie într-adevăr tratate ca şi priorităţi naţionale şi nu folosite ca tertipuri electorale aşa cum se pare că le consideră şi Emil Boc.

PSD condamnă propunerea privind introducerea unor noi evaluări naţionale pentru clasele a II-a şi a VI-a
16 iulie 2007
PSD consideră că propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) de a introduce noi evaluări naţionale pentru clasele a II-a şi a VI-a este absurdă şi nu face decât să arate încă o data, dacă mai era nevoie, incompetenţa şi nepriceperea miniştrilor care s-au aflat la cârma acestui domeniu în ultimii trei ani în ceea ce priveşte reformarea învăţământului românesc.
Ca de foarte multe ori, MECT face reformă numai de dragul declarativ al reformei. Sub pretextul îmbunătăţirii sistemului de evaluare, implementarea unor asemenea măsuri nu va face decât să agraveze haosul care domneşte în învăţământul românesc şi să influenţeze negativ elevii, punând în pericol rezultatele şcolare ale acestora şi dezvoltarea lor ulterioară.
PSD atrage atenţia MECT că a supune copiii la vârste atât de fragede stresului unui examen o dată la doi ani este complet nerecomandabil din punct de vedere pedagogic pentru o dezvoltare de succes a copiilor.
PSD cere MECT să renunţe la această măsură iresponsabilă, care în niciun caz nu ajută copilul.
PSD cere MECT să elaboreze de urgenţă o strategie destinată cu adevărat îmbunătăţirii calităţii actului educaţional şi consideră că se impune organizarea în regim de urgenţă a unei dezbateri publice pe această temă, împreună cu profesorii, părinţii şi sindicatele din învăţământ.

PSD cere MECT să nu elimine salariile de merit
11 iulie 2007
Eliminarea salariilor de merit ale profesorilor este o măsură iraţională a Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, care nu va face decât să reducă şi mai mult calitatea actului educaţional şi performanţa din învăţământul românesc.
Renunţarea la salariile de merit nu este o politică publică viabilă menită să excludă neregulile din învăţământ – constrângerea elevilor de către profesori să participe la anumite concursuri, înlocuirea orelor de sport cu ore de pregătire pentru concursuri –, ci o tentativă ruşinoasă a MECT de a reduce pur şi simplu cheltuielile pentru retribuţia cadrelor didactice.
În condiţiile în care salariile profesorilor sunt deja extrem de mici, motivul pentru care MECT decide să suprime şi unul dintre puţinele stimulente pentru un învăţământ de calitate este incapacitatea unei bune organizări a sistemului. Premiile obţinute la concursuri de către copii nu sunt menite să pompeze bani în buzunarele profesorilor, ci să contribuie la mai buna pregătire a elevilor, aducând totodată valoare şi recunoaştere şcolii româneşti. Însă acestea sunt noţiuni pe care MECT se pare că le vrea uitate.
PSD condamnă răspicat această propunere şi face un apel către sindicatele din învăţământ de a se alătura protestului faţă de intenţia MECT de a elimina salariile de merit ale profesorilor.

PSD solicită adoptarea unui Pact Naţional pentru Educaţie
06 iulie 2007
„PSD solicită să nu se mai tergiverseze adoptarea legilor învăţământului, iar aceste legi să se propună în Parlament ca pachet legislativ, nu ca legi separate, în prima săptămână a următoarei sesiuni, din toamnă”, a declarat Ana Birchall, şef al Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD, la finalul unei reuniuni a Departamentului desfăşurată vineri, 6 iulie 2007. La reuniune au participat reprezentanţi ai Departamentului din organizaţiile judeţene PSD, deputaţi PSD membri în comisiile de învăţământ din Parlamentul României.
Pe ordinea de zi a reuniunii s-au aflat pachetul legislativ în domeniul educaţiei, planul de acţiuni ale Departamentului pe perioada de vară, precum şi oferta PSD pe educaţie pentru alegerile europarlamentare, în concordanţă cu proiectul PSD „România Socială”. Redarea demnităţii profesorilor reprezintă unul dintre obiectivele programului PSD, iar parlamentarii PSD au făcut recent un prim pas prin iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege privind creşterile salariale. Printre obiectivele programului PSD se mai numără mărirea bursei studenţilor până la nivelul salariului minim pe economie şi acordarea de burse sociale elevilor care provin din familii cu venituri mici sau din mediul rural.
Participanţii la reuniune au abordat şi aspecte privind programa curriculară foarte încărcată, precum şi problema subiectelor controversate de la Bacalaureat, care demonstrează încă o dată că sistemul educaţional din România trebuie schimbat, că şcoala informativă de azi, care sufocă elevii cu informaţii şi îi obligă să memoreze foarte multe lucruri, trebuie transformata într-o şcoală europeană, formativă, care să înveţe copii în primul rând să gândească şi să-şi creeze propriul set de valori şi principii.
„Reiterez solicitarea realizării unui pact politic pe educaţie şi a unui consens naţional pentru ca educaţia să devină o prioritate a României europene. Clasa politică trebuie să lupte pentru elaborarea unei strategii naţionale coerente, care să depăşească ciclurile electorale şi schimbările de miniştri. Educaţia nu se negociază şi negreşit trebuie să i se acorde 7% din PIB, fără să privim acest lucru ca pe o cheltuială, ci ca pe o investiţie. Trebuie să înţelegem că, investind în educaţie, investim într-o Românie competitivă, care trebuie să înceteze să mai fie doar o piaţă de desfacere pentru produse străine”, a declarat Ana Birchall.

Violenţa naşte violenţă !
20 iunie 2007
PSD îşi exprimă dezamăgirea şi indignarea faţă de propunerea doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu privind introducerea „bătăii moderate” ca formă de pedeapsă în şcoli. Doamna Lia Olguţa Vasilescu este preşedinta Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, iar declaraţia sa poate fi interpretată şi ca o incitare cu iz penal la violenţă împotriva elevilor, venită din partea unui oficial cu responsabilităţi în Parlamentul României pe acest domeniu.
Şcoala nu trebuie să fie în situaţia în care să se apere folosind aceeaşi armă. Dimpotrivă, şcoala trebuie să răspundă raţional comportamentelor antisociale ale elevilor, care să fie îndrumaţi pe calea cea bună de către profesori.
Profesorii trebuie să fie un model pentru elevi, un model de integritate şi nu de violenţă. Şcoala nu trebuie să incite la violenţă şi nu trebuie să alimenteze agresivitatea tinerilor.
PSD consideră că soluţia privind combaterea violenţei de orice natură în şcoli este mărirea numărului de psihologi şi aplicarea Legii privind siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ. PSD atrage atenţia doamnei deputat că educaţia modernă se face cu răbdare, prin consiliere, prin sprijin şi prin oferirea de modele elevilor.
Şcoala românească nu trebuie să se reîntoarcă la metode învechite, demne de Evul Mediu, care intră în contradicţie flagrantă şi cu normele europene şi legislaţia în vigoare!
PSD îşi exprimă solidaritatea faţă de poziţia adoptată de Federaţia Naţională a Părinţilor, care dezaprobă pe bună dreptate această iniţiativă a doamnei deputat.
PSD respinge cu fermitate propunerea doamnei Lia Olguţa Vasilescu, considerând că punerea ei în practică ar duce la escaladarea violenţei în şcoli şi nicidecum la combaterea acesteia.

PSD somează MECT să dubleze bugetul alocat cercetării
12 iunie 2007
PSD îşi exprimă solidaritatea faţă de sindicaliştii din cercetare, care sunt nemulţumiţi pe drept cuvânt de Planul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare elaborat de MECT, precum şi de micşorarea inadmisibilă a bugetului alocat acestui domeniu.
În contextul protestului sindicaliştilor, ministerul ne demonstrează din nou că nu are o politică coerentă privind menţinerea şi dezvoltarea cercetării româneşti, domeniu subfinanţat şi privit cu dezinteres de către toţi cei trei miniştri care s-au perindat până acum la cârma MECT în timpul guvernării portocalii. Ba mai mult, constatăm că politica intereselor s-a extins până şi în acest domeniu vital dezvoltării României, iar banii sunt alocaţi în funcţie de interese politice, chiar şi pentru bruma de proiecte care se află în derulare.
PSD a semnalat încă din februarie 2007 faptul că România se află pe ultimul loc în ceea ce priveşte criteriile impuse de Agenda Lisabona, ale cărei obiective nu pot fi atinse decât în urma unor investiţii masive în cercetare. În ciuda acestei necesităţi, MECT tratează din nou cu dispreţ acest domeniu, sfidând încă odată cercetătorii din România, care şi aşa trebuie să se confrunte cu problema salariilor mizere.
Lipsa de investiţii în dotarea materială a transformat cercetarea românească dintr-o cercetare de rezultat, cu reuşite remarcabile, într-o cercetare teoretică, pentru care, în condiţiile actuale, cercetătorii nu mai pot fi motivaţi.
PSD a avertizat MECT că în lipsa unei strategii naţionale coerente de cercetare, vom pierde, în perioada 2007-2013, fonduri europene a căror valoare depăşeşte 1 miliard de euro. De asemenea, PSD trage un semnal de alarmă asupra faptului că incapacitatea de absorbţie a fondurilor europene este o problemă majoră a guvernării actuale care afectează grav România.
Minciunile fostului ministru Hărdău, care promitea în urma moţiunii simple depuse de PSD, proiecte pompoase care au sfârşit în sertarele MECT, au avut picioare scurte. În ceea ce îl priveşte pe actualul ministru, este evident că domnul Adomniţei nu are habar care sunt priorităţile ministerului pe care a ajuns să-l conducă din întâmplare.
În aceste condiţii, PSD somează MECT să dubleze bugetul alocat cercetării. România nu îşi mai poate permite să continue exportul de inteligenţă, din pricina unui minister incompetent, care nu e capabil să elaboreze şi să pună în aplicare o strategie de cercetare şi care obligă România să finanţeze proiectele de cercetare ale altor ţări, pentru că nu este în stare să atragă fonduri pentru propriile proiecte.


Scrisoare deschisă către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

06 iunie 2007

În atenţia ministrului Cristian Adomniţei, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Domnule ministru, a venit timpul ca MECT să ia măsuri reale pentru combaterea violenţei în rândul tinerilor şi să aducă educaţia românească pe calea cea bună!
Criza de autoritate care se manifestă în toate domeniile vieţii de zi cu zi alimentează agresivitatea tinerilor, care au ajuns să perceapă violenţa ca pe o marcă a puterii şi a independenţei lor personale. Frustraţi de majoritatea aspectelor vieţii sociale, tinerii văd în brutalitate singura modalitate de afirmare printre cei de vârsta lor.
Fenomenul are o incidenţă majoră între 14 şi 17 ani (conform unui sondaj, cei mai mulţi dintre copiii cu părinţi plecaţi în străinătate au tocmai această vârstă), în special la copii neglijaţi de familie, majoritatea băieţi, care au modele de violenţă în familie, din familii cu venituri sub medie.
Prezenţa psihologilor în şcoli este esenţială. Trebuie să demonstrăm că educaţia se poate face şi altfel, nu doar pe principiul „bătaia e ruptă din rai”, să le inoculăm tinerilor un sistem de valori reale, profunde, să construim o abordare inter- si intra-instituţională a acestei probleme, care să determine rezolvarea sa, să promovăm toleranţa şi egalitatea de şanse.
Avem nevoie în învăţământ de pregătire pe teme de relaţionare interpersonală şi managementul conflictului. Inadaptarea, marginalizarea sunt şi ele probleme deosebit de grave, la care trebuie găsite soluţii urgent. Secondate de influenţele negative ale mass-media, acestea produc devieri în comportamentul tinerilor.
Tinerii sunt dezorientaţi iar consecinţele acestui lucru sunt dintre cele mai alarmante. De fapt, alarmant este un termen insuficient de puternic, dacă ne gândim la cele cel puţin 5 sinucideri în rândul tinerilor din ultima lună. Se creează astfel pericolul ca şi alţi tineri cu probleme de comportament să ia o decizie similara (se ştie că pentru mulţi gesturile extreme sunt o cale de a atrage atenţia asupra problemelor care îi macină).
Domnule ministru, PSD vă solicită să treceţi la implementarea reală în unităţile de învăţământ a proiectului cabinetelor de psihologie şi logopedie, la care să lucreze specialişti motivaţi, care să discute cu elevii problemele acestora, să-i ajute şi în acest mod să prevenim şi să combatem astfel de evenimente tragice.
Vă invit, domnule ministru, să vă asumaţi responsabilitatea rezolvării acestei probleme, considerând acest proiect drept unul prioritar pentru ca tinerii noştri să beneficieze de maximum de şanse în viaţă din partea sistemului educaţional românesc.

Ministrul educaţiei face gafe care afectează viitorul României!
1 iunie 2007
PSD solicită ministrului educaţiei explicaţii publice pentru reducerea cu 10% a numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru admiterea în anul universitar 2007-2008 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.
Având în vedere că NU există în continuare o strategie coerentă privind învăţământul universitar şi nici studii care să fundamenteze corelarea cerinţelor pieţei muncii cu ofertă educaţională, dorim să ştim pe ce anume se fundamentează decizia ministrului educaţiei!
În condiţiile în care 10% dintre tinerii români au abandonat şcoala din cauza sărăciei şi doar 2-5% din tinerii din mediul rural urmează studii superioare, este absolut necesar ca statul să le ofere această posibilitate. Accesul egal la educaţie este un drept şi nu o favoare, iar statul trebuie să îl respecte. Investiţia în tineri nu este o cheltuială bugetară, ci o profitabilă investiţie pentru viitor.
Indiferent care sunt priorităţile guvernului liberal, acestea trebuie să fie în favoarea românilor şi să fie realizate conform legii. Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2007-2008 a fost făcută publică însă cu doua luni întârziere faţă de termenul prevăzut de legea învăţământului. Astfel, acţiunea ministrului educaţiei nu respectă nici una dintre aceste obligaţii deci este împotriva interesului României.
PSD sprijină integral protestul Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi cere public ministerului educaţiei să îndrepte această gafă.
Faptul că ministrul educaţiei nu ştie câte stele are steagul Uniunii Europene este ruşinos. Dar privarea de educaţie şi şanse a tinerilor fără posibilităţi, prin reducerea numărului de locuri subvenţionate în universităţile româneşti, reprezintă o infracţiune împotriva interesul public pentru care ministrul educaţiei ar trebui să dea socoteală în faţa opiniei publice.

Soluţia Ministerului Educaţiei la lipsa locurilor din grădiniţe este ca în fiecare an: cârpeala!
29 mai 2007
Conducerea Ministerului Educaţiei continuă să dea dovadă de ignoranţă şi incompetenţă în găsirea de soluţii pentru rezolvarea crizei de locuri din grădiniţe. În continuare există o lipsă de strategie a ministerului pentru această problemă, ce afectează zeci de mii de părinţi şi copii.
Deşi PSD a semnalat încă din iunie 2006 lipsa locurilor în gărdiniţele din Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) a ignorat complet aceste semnale de alarmă, iar acum ne aflam iar în faţa unei astfel de situaţii. Părinţii continuă să se trezescă la 3 dimineaţa, să stea la coadă pentru a prinde un loc într-o grădiniţă şi mai bine de 10.000 de copii nu vor fi cuprinşi în acestă formă de învăţământ. Doar o treime dintre copiii bucureşteni vor putea fi înscrişi la grădiniţă în acest an, actualmente în Capitala existând doar 179 de grădiniţe de stat şi 60 particulare.
Accesul copiilor mici – mai ales a celor proveniţi din familiile sărace – la serviciile educaţionale oferite în grădiniţe este practic blocat.
Declaraţiile publice ale şefului Inspectoratului Şcolar Bucureşti, conform cărora în Capitală există un deficit de circa 10.000 de locuri pentru copiii de gradiniţă şi că această problemă nu va putea fi rezolvată până la 15 septembrie 2007, stârnesc o reală îngrijorare la nivelul opiniei publice şi sunt un nou exemplu al neputinţei Guvernului în rezolvarea problemelor reale ale cetăţenilor.
În Bucureşti, ca de altfel în toată ţara, nu s-a realizat restructurarea reţelei şcolare, astfel încât să se asigure accesul echitabil la educaţie pentru peste 10.000 de copii de vârstă preşcolară. Cu toate acestea, numeroase spaţii de învăţământ care erau absolut necesare sistemului educaţional s-au retrocedat sau se află în curs de retrocedare. Foarte multe spaţii în care funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar de stat au fost scoase la vânzare în mod illegal, deşi legea nr. 550/2002 permite vânzarea numai a spaţiilor comerciale care sunt proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale. Toate acestea în condiţiile în care NU se alocă la timp sumele necesare construirii de noi spaţii şi NU se extind în timp util actualele spaţii educaţionale. Soluţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va fi şi în acest an cârpeala!
PSD atrage însă atenţia că românii s-au saturat de cârpeli şi – măcar acum în al doisprezecelea ceas – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să se implice în mod real în rezolvarea acestei probleme.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a răspuns în cele din urmă solicitării PSD
25 mai 2007
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) a răspuns solicitării PSD şi a trimis joi, 24.05.2007, la ora 20.00, Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD, prin adresa nr. 11998, sub semnătura ministrului Educaţiei, în format electronic, contractele de achiziţii publice încheiate în anul 2006 de către minister, în calitate de autoritate contractantă. Acest răspuns survine solicitării PSD din data de 24.05.2007 de punere în executare a hotărârii judecătoreşti nr. 2292, pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios administrativ în 04.04.2007.
Precizam că CD-ul primit de la MEdCT cuprinde următoarele contracte:
1. Contracte de furnizare – 30 de documente
2. Contracte de lucrări – 8 documente
3. Contracte manuale – 4 fişiere însumând 117 documente
4. Contracte microbuze – 2 fişiere însumând 68 de documente
5. Contracte servicii – 19 documente
Reprezentanţii mass-media şi orice persoană interesată să studieze aceste contracte sunt rugaţi să se adreseze d-nei Ana Birchall, Şef al Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD (tel. 0726.347.202, e-mail: [email protected]).

Conferinţă de presă susţinută de Ana Birchall, şef al Departamentului de Educaţie Publică şi Cercetare al PSD
25 mai 2007
Bună ziua şi vă mulţumesc frumos că aţi venit la conferinţa noastră de presă de astăzi.
Voi începe prin a spune că la o lună şi jumătate de când Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia contencios administrativ, a obligat Ministerul Educaţiei şi Cercetării să facă public conţinutul tuturor contractelor de achiziţii încheiate din bani publici pe anul 2006, Ministerul Educaţiei înţelege să nu respecte şi să nu aplice legea. Este vorba despre sentinţa civilă nr. 2292 din 4 aprilie 2007. În realitate, se pare că actualul Ministru al Educaţiei preia modelul predecesorului său şi continuă să ascundă conţinutul contractelor încheiate din bani publici în anul 2006, ca de exemplu modul de contractare a lucrărilor, criteriile de repartizare, firmele care au câştigat licitaţiile, modul în care s-au organizat aceste licitaţii, preţul şi multe alte aspecte importante, care ar trebui cunoscute de către opinia publică. Un exemplu este contractul de achiziţie a microbuzelor şcolare care, şi din relatările dumneavoastră, ale mass media, are foarte multe semne de întrebare ce ar fi trebuit lămurite de actualul Ministru al Educaţiei, de multă vreme.
Îl anunţ pe această cale pe ministrul Educaţiei că dacă până luni, 28 mai 2007, la ora 14.00, nu face public conţinutul tuturor contractelor de achiziţii încheiate din bani publici în anul 2006, mă voi prezenta la Camera Executorilor Judecătoreşti, pentru a declanşa procedura de executare silită şi de a pune în aplicare această hotărîre a Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia contencios- administrativ, prin intermediul unui executor judecătoresc, pentru ca actualul ministru să fie obligat să facă public conţinutul tuturor acestor contracte. Pentru că, în opinia noastră, cetăţenii au dreptul să cunoască şi cum, şi în ce fel, şi mai ales pe ce a fost cheltuit banul public.
Şi dacă, nici după acest demers, actualul ministru al Educaţiei nu înţelege să respecte legea, îl anunţ că domnia sa săvîrşeşte infracţiunea de nerespectare a unui hotărâri judecătoreşti, infracţiune prevăzută în art. 271 Cod Penal, drept pentru care îl voi da în judecată.
O altă problemă pe care aş dori să o semnalez este escaladarea fenomenului de violenţă şi consumul de droguri în unităţile de învăţământ. Este interesant demersul Guvernului de ieri de a forma o Comisie prin care să analizeze evenimentul tragic produs la Suceava, în urma căruia un elev şi-a pierdut viaţa, dar eu cred că actualul ministru al Educaţiei, Guvernul, ar trebui să se preocupe să aplice legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, lege aprobata de Parlament în data de 2 martie 2007 şi publicată în Monitorul Oficial nr.165 din 8 martie 2007. Dacă această lege ar fi fost aplicată, poate că evenimente tragice precum cel întâmplat în Suceava, nu ar fi avut loc.
Ar fi timpul ca actuala clasă politică să înceapă să privească şi să trateze cu seriozitate şcoala românească. PSD reafirmă necesitatea adoptării unui pact politic naţional privind educaţia, astfel încât reforma învăţământului să poată să se ridice deasupra ambiţiilor, intereselor politice şi ciclurilor electorale.
Unul dintre cele mai importante puncte ale acestui pact politic pe care PSD îl propune este finanţarea învăţământului. PSD propune alocarea a 7% din PIB pentru Educaţie şi Cercetare începînd cu exercitiul financiar bugetar următor. Considerăm că societatea românescă are nevoie mai mult ca oricând acum să soluţioneze criza majoră pe care o traversează şcoala românească de mult prea multă vreme.
Trebuie să promovăm un proiect politic pentru Romînia, în care educaţia să fie coloana vertebrală. Este nevoie urgent de o strategie coerentă a sistemului educaţional, iar această strategie trebuie să se ridice deasupra ciclurilor electorale, astfel încât fiecare ministru care vine la cârma Ministerului Educaţiei să nu mai considere că reinventează roata. A trecut vremea schimbărilor de dragul miniştrilor.
A venit momentul să considerăm cu adevărat investiţia în educaţie drept o investiţie prioritară a statului român. Iar banii alocaţi Educaţiei să nu mai fie consideraţi şi analizaţi contabil, drept o cheltuială bugetară şi trebuie să fie consideraţi ca o investiţie atât în prezentul, dar mai ales în viitorul României. Mai este important să asigurăm un standard înalt de calitate în educaţie şi în formarea profesională, bazat inclusiv pe accesul egal al tuturor la educaţie. A venit timpul să încetăm cu importarea sau inventarea de forme fără fond. Învăţământul românesc are nevoie de substanţă, şi mai are nevoie de o abordare politică responsabilă. Este nevoie urgent de un pachet legislativ care să cuprindă legea învăţământului superior, a învăţământului preuniversitar, legea privind statutul personalului didactic, legea salarizării, legea descentralizării şi legea calităţii în învăţământ. În opinia noastră, este inadmisibil ca actualul ministru al Educaţiei să amâne aprobarea acestui pachet legislativ, deşi a fost promis încă din anul 2005.
De asemenea, dorim să tragem un semnal de alarmă în legătură cu scăderea îngrijorătoare a calităţii din sistemul de învăţămînt. Să ne uităm spre exemplu la recentele rezultate de la tezele unice pentru clasa a VII-a. Iar aceste rezultate, mai ales la teza de matematică, în condiţiile în care gradul de dificulate a fost unul mediu, oferă adevăratul tablou al dezastrului produs în sistemul de învăţământ, de mult prea multe reforme haotice care au afectat calitatea actului educaţional, promovate de miniştrii învăţământului în ultimii ani. Aceste rezulate la tezele cu subiect unic continuă seria de rezultate slabe obţinute la examenele din ultima perioadă şi demonstrează, din păcate, că performanţa şcolară este în scădere alarmantă. Şi mai demonstreză un lucru: că în continuare avem un curriculum naţional mult prea încărcat, care sufocă copilul, cu multe informaţii mult prea teoretice şi de multe ori inutile. Avem nevoie de un curriculum care să ţină cont de cerinţele pieţei muncii şi de cerinţele unei Românii în anul 2007 şi pe viitor.
Avem nevoie, de asemenea, de o şcoală formativă, nu informativă. Avem nevoie de o şcoală care să formeze şi să pregătească elevii pentru realitaţile şcolii romîneşti, nu să îi sufoce, aşa cum am spus, cu informaţii mult prea teoretice şi de multe ori inutile. Realitatea din şcoala romînească de astăzi arată că elevii din mediul rural continuă să nu aibă acces la educaţie, fiind discriminaţi în raport cu elevii din mediul urban. De exemplu, doar 15-20% dintre elevii din mediul rural merg la liceu şi doar 2-5% urmeaza studii superioare. Circa 10% din tinerii români au abandonat şcoala din cauza sărăciei, 40% dintre tinerii din mediul rural în vârstă de 13 ani nu urmează nici o forma de învăţământ. Doar 17% dintre români sunt cuprinşi în programele de formare profesională, faţa de media Uniunii Europene, de 34%. Consider că aceste statistici sunt mai mult decât relevante pentru situaţia critică şi falimentară în care a ajuns învăţământul românesc.
Este îngrijorător faptul că resursele umane sunt în scădere atît calitativ, cât şi cantitativ. Ieşirile din sistemul din învăţământ sunt mult mai mari decât intrările în sistemul de învăţământ şi vă dau un exemplu: numai în 2006 peste 9.000 de profesori şi-au părăsit catedra pentru joburi mai bine plătite, în timp ce prea puţini tineri doresc să intre în învăţământ. În continuare nu există o strategie coerentă pentru menţinerea şi dezvoltarea cercetării româneşti, România aflându-se, din păcate, pe ultimul loc în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor agendei Lisabona. Datorită lipsei acestei strategii în cercetare şi dezvoltare, Romania pierde în perioada 2007-2013 peste un miliard de euro. Nu există nici transparenţă în cheltuirea fondurilor şi rezultatelor ştiinţifice obţinute. Lipsa dotărilor din institutele de cercetare, proasta salarizare a cercetătorilor a transformat şi transformă cercetarea românească dintr-o cercetare de rezultat într-o cercetare teoretică.
Tocmai de aceea, PSD consideră că, pentru a ieşi din faliment, şcoala românească are nevoie în primul rând de o clasă politică responsabilă, care să se bată pentru ca educaţia să fie proiectul şi prioritatea României. Se impune redarea demnităţii profesorilor pentru ca aceştia să primească nu numai salarii decente, dar şi respectul şi locul cuvenit în societate.
De asemenea, este nevoie de elaborarea unei strategii în educaţie şi de o programă care să nu mai sufoce elevii cu informaţii inutile. Considerăm că avem nevoie de o programă care să ţină pasul cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Totodată, este nevoie de reducerea cheltuielilor pe care părinţii le fac cu educaţia copiilor lor, inclusiv prin încurajarea parteneriatelor public-privat pentru că fiecare copil are dreptul şi acces egal la educaţie indiferent de mediul din care provine. Iar o clasă politică responsabilă trebuie să garanteze acest lucru.
Ministrul Educaţiei a declarat pe 4 aprilie 2007 că, dacă există o hotărâre judecătorească, atunci legea trebuie respectată. Aceasta este singura declaraţie pe care domnul ministru al Educaţiei şi Cercetării a făcut-o. Îl întreb încă o dată ce motiv are să ascundă conţinutul acestor contracte şi de ce nu doreste să respecte legea şi să pună în aplicare această hotărâre a Instanţei de Judecată şi să facă public conţinutul acestor contracte.
Mâine este o întrunire organizată de Partidul Socialiştilor Europeni (PES) pentru miniştrii şi responsabilii pe probleme de educaţie, voi participa şi voi propune o serie de măsuri pentru reducerea decalajelor existente, din păcate, în sistemul educaţional şi de cercetare între vechii şi noile ţări membre ale Uniunii Europene.
Vă mulţumesc.

Rezultatele tezelor cu subiect unic, un semnal de alarmă pentru învăţământul românesc!
23 mai 2007
Noul sistem de evaluare – tezele cu subiect unic de la matematică, limba maternă şi limba română pentru elevii de clasa a VII-a – a demonstrat cruda realitate care caracterizează învăţământul românesc: slaba pregătire a elevilor, profesori care nu pot să îşi acopere materia din cauza curriculumului foarte încărcat, curriculum care sufocă copilul de mult prea multe ori cu informaţii inutile.
Rezultatele obţinute la aceste teze cu subiect unic sunt de-a dreptul alarmante la nivel naţional, mai ales în contextul în care există intenţia public exprimată a actualului ministru al educaţiei de a înlocui în doi ani de zile testele naţionale de la finalul învăţământului gimnazial cu tezele cu subiect unic.
Aceste rezultate la tezele cu subiect unic continuă seria de rezultate slabe obţinute la examenele din ultimii anii, de bacalaureat şi capacitate şi demonstrează că performanţa şcolară este în scădere alarmantă.
Promovabilitatea extrem de scăzută a elevilor de clasa a VII-a, în special la teza de la matematică, în condiţiile în care dificultatea subiectelor a fost una de nivel mediu, oferă adevăratul tablou al dezastrului produs în sistemul de învăţământ de reformele haotice, care au afectat calitatea actului educaţional, promovate de miniştrii învăţământului din ultimii ani.
În aceste condiţii, PSD consideră că a venit timpul să spunem STOP reformelor făcute după ureche şi solicită MECT să îşi asume răspunderea care îi revine.
PSD propune organizarea de urgenţă a unei dezbateri naţionale, prin care, împreuna cu părinţii şi profesorii, precum şi cu alţi factori interesaţi, să se poată găsi cât mai repede soluţiile adecvate pentru a creşte calitatea educaţiei. Societatea românească are nevoie ACUM mai mult ca niciodată de o soluţionare a crizei majore pe care o traversează şcoala românească de mult prea multă vreme.
PSD reafirmă necesitatea adoptării cât mai urgente de către forţele politice a unui pact politic naţional privind educaţia, astfel încât reforma învăţământului să poată să se ridice deasupra ambiţiilor, intereselor politice şi ciclurilor electorale.

PSD solicită Ministerului Educaţiei să respecte şi să aplice legea
03 mai 2007
La o lună de când Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios administrativ a obligat Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să facă public conţinutul tuturor contractelor de achiziţii încheiate de minister în anul 2006, MEdCT refuză să respecte şi să aplice legea.
PSD solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să pună în executare hotărârea instantei de judecată şi să facă public în regim de urgenţă conţinutul tuturor contractelor de achiziţii încheiate de minister în anul 2006.
Reamintim că în data de 19.02.2007 Partidul Social Democrat, prin Departamentul de Educaţie publică şi Cercetare, a dat în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca urmare a refuzului ministerului de a face public conţinutul contractelor încheiate din bani publici în anul 2006.
La termenul din 04.04.2007 instanţa de judecată a Tribunalului Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios administrativ, s-a pronunţat dând câştig de cauză demersului iniţiat de Departamentul de Educaţie publică şi Cercetare al PSD, „admiţând acţiunea şi obligând pârâtul – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, să comunice reclamantului – PSD, textul tuturor contractelor de achiziţii încheiate în anul 2006, şi cu respectarea art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”.

Retragerea semnificativă a statului de la finanţarea învăţământului superior din România şi direcţionarea resurselor bugetare doar spre 15 universităţi – este o recomandare clientelară şi abuzivă a Ministerului de Finanţe
02 mai 2007
PSD contestă validitatea raportului Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF) şi condamnă superficialitatea şi neprofesionalismul acestui raport, prin care se susţine neîntemeiat că România are prea mulţi studenţi, pentru care sunt cheltuiţi foarte mulţi bani de la stat. În realitate, conform majorităţii studiilor efectuate până acum, procentul romanilor cu studii superioare este foarte mic în comparaţie cu toate celelalte state europene.
Propunerea aberantă a Ministerului de Finanţe de „retragere semnificativă a statului de la finanţarea învăţământului superior din România şi direcţionarea resurselor bugetare doar spre 15 universităţi” dovedeşte din păcate, încă o dată, „prioritatea” acordata de actualul Guvern învăţământului românesc.
Atragem atenţia că în rapoartele Ministerului de Finanţe ar trebui sa se ia in calcul si realitatea îngrijorătoare conform căreia maxim 10% dintre tinerii care urmează o formă de învăţământ superior provin din mediul rural.
Concluziile raportului Ministerul de Finanţe condamnă tinerii din mediul rural la sărăcie pe termen lung, furând practic şansa de a învăţa pentru aproape jumătate dintre tinerii din România, obligaţi in aceste condiţii să migreze masiv în afara graniţelor ţării.
Raportul MEF vine în contradicţie şi cu politica Uniunii Europene – cu obiectivele stabilite prin Strategia Lisabona – prin care se urmăreşte creşterea atât a calităţii învăţământului cât şi a numărului absolvenţilor de studii superioare, precum şi a celor implicaţi în procesul de educaţie continuă de-a lungul vieţii.
PSD solicită Ministerului Educaţiei şi Ministerului de Finanţe să înceteze furnizarea de analize contabile scrise în laborator, prin care banii acordaţi educaţiei sunt văzuţi ca o cheltuială bugetară, în loc să fie consideraţi ca o investiţie pe termen mediu şi lung în viitorul României.
PSD consideră că în locul unor analize superficiale de tip contabil atât MEdC cât şi MEF ar trebui să ţină cont de realităţile pieţei muncii astfel încât absolvenţii să aibă şanse reale de integrare în câmpul muncii, inclusiv prin stimularea firmelor, prin mecanisme fiscale pentru ca să investească în educaţie şi în formarea profesională continuă.
PSD condamnă tăcerea MEdC în această problemă importantă. PSD consideră că MEdC ar fi trebuit să fie primul care să ia atitudine faţă de recomandarea aberantă a MEF. Ministerul Educaţiei are datoria să sancţioneze un astfel de raport şi să se preocupe ca un număr cât mai mare de tineri să poată să urmeze o facultate.

PSD a câştigat procesul cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării
11 aprilie 2007
Tribunalului Municipiului Bucureşti a obligat Ministerul Educaţiei şi Cercetării să facă publice în regim de urgenţă conţinutul tuturor contractelor de achiziţii încheiate de MEdC în anul 2006.
În data de 19.02.2007, Partidul Social Democrat a dat în judecată Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca urmare a refuzului MEdC de a face public conţinutul contractelor încheiate din bani publici în anul 2006.
La termenul din 04.04.2007, instanţa de judecată a Tribunalului Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios administrativ, s-a pronunţat dând câştig de cauză demersului iniţiat de Departamentul de Educaţie publică şi Cercetare al PSD, „admiţând acţiunea şi obligând pârâtul – Ministerul Educaţiei şi Cercetării – să comunice reclamantului – PSD – textul tuturor contractelor de achiziţii încheiate în anul 2006, si cu respectarea art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”.

Ministrul educaţiei Mihail Hărdău admite gafa făcută şi reprogramează faza naţională a olimpiadelor
28 martie 2007
După ce a fugit de responsabilitate afirmând că „nu am avut în dreapta un calendar creştin-ortodox, baptist, musulman sau de altă religie pe care să-l consult” atunci când s-a stabilit calendarul fazei naţionale a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, ministrul Hărdău caută acum ţapi ispăşitori ca de exemplu un secretar de stat din Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
În urma sesizărilor făcute de PSD ministrul Hărdău realizează şi admite gafa comisă.
PSD consideră că este normal ca elevii, părinţii şi profesorii să petreacă Sfintele Sărbători de Paşti în familie, respectând tradiţiile creştineşti, şi nu să fie nevoiţi să se deplaseze către oraşele unde se organizează aceste concursuri, sau să muncească în a doua, respectiv a treia zi de Paşti. Nu numai ministrul educaţiei Mihail Hărdău are acest drept!
PSD consideră că ministrul Hărdău datorează scuze elevilor şi familiilor acestora precum şi profesorilor pentru această gafa nepermisă.

PSD solicita reprogramarea olimpiadelor şcolare
27 martie 2007
Ministrul educaţiei Mihail Hărdău continuă să îşi bată joc de cei pe care ar trebui să îi reprezinte. Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură – care ne reprezintă cu mândrie şi care se străduiesc să demonstreze că educaţia din România nu este mediocră – primesc drept recompensă din partea domnului ministru “dreptul” de a participa la olimpiade în zilele sfinte de Paşti. Astfel, 28 de olimpiade la limbi străine şi discipline reale ar trebui să se desfăşoare în zilele de 9 şi 10 ale lunii aprilie, adică exact în următoarele doua zile după Înviere.
Este demonstrat faptul că deciziile Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt luate fără a se ţine cont de realitate, dar stabilirea etapelor naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare în zilele Sfintelor Sărbători de Paşti depăşeşte orice limite. Este anormal şi că în timp ce ministrul Educaţiei petrece alături de familie Sfintele Sărbători de Paşti, elevii să fie nevoiţi să se deplaseze spre oraşele în care se desfăşoară olimpiadele!
În aceste condiţii, PSD solicită reprogramarea olimpiadelor şcolare şi îl somează pe ministrul Hărdău să prezinte scuze publice faţă de elevi şi familiile acestora precum şi faţă de profesori, de ale căror interese nu ţine niciodată cont.

Departamentul de Educaţie publică şi Cercetare al PSD continuă seria dezbaterilor
25 martie 2007
Departamentul de Educaţie publică şi Cercetare al PSD a continuat seria dezbaterilor iniţiate în urmă cu o lună, pe tema proiectelor legislative privind învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar şi statutul personalului didactic. Miercuri, 21 martie 2007, vineri, 23 martie 2007, şi sâmbătă, 24 martie 2007, au avut loc astfel de întâlniri în organizaţiile PSD din Târgovişte, Oradea şi Satu-Mare.
La dezbateri au participat Ana Birchall, şef al Departamentului de Educaţie publică şi cercetare al PSD, parlamentari, preşedinţii organizaţiilor judeţene, reprezentanţi ai departamentelor de educaţie din aceste organizaţii, reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ, cadre didactice din învăţământul universitar şi din cel preuniversitar din judeţe, elevi şi reprezentanţi mass-media.
„Prin aceste dezbateri reuşim să realizăm ceea ce domnul Hărdău e prea ocupat – se pare – să facă: adevărate consultări cu toţi cei interesaţi de soarta învăţământului din România. Deşi se laudă că a supus dezbaterii publice un pachet legislativ, ministrul educaţiei nu a făcut altceva decât să afişeze aceste proiecte de legi – scrise pe genunchi – pe site-ul Ministerului Eeducaţiei. Dar nu este nici o pierdere pentru că ceea ce nu face ministrul educaţiei poate să facă Departamentul de educaţie al PSD, pentru că România are nevoie de o strategie coerentă pentru învăţământul românesc, care să nu se schimbe de fiecare dată când un alt ministru vine la conducerea Ministerului Educaţiei, de o implicare socială a tuturor factorilor de decizie în problema educaţiei, de un Pact politic privind educaţia, care să depăşească ciclurile electorale”, a declarat Ana Birchall.

EDUCAŢIA – Şansa României
19 martie 2007
Educaţia de calitate este absolut necesară, mai ales că de acum înainte toţi copiii şi tinerii şcolarizaţi în România vor avea de înfruntat o nouă presiune: concurenţa dură de pe piaţa europeană. Tinerii români vor avea mai puţine şanse în faţa unui concurent pregătit în Anglia, Germania sau Franţa dacă educaţia din România este lăsată sã se zbată pentru supravieţuire printre greve şi promisiuni deşarte. Ca promotor al conceptului unei Românii sociale, PSD consideră că educaţia trebuie să fie considerată cu adevărat, o prioritate a societăţii româneşti. Din păcate, ministrul Educaţiei, Mihai Hărdău, a devenit, prin acţiunile sale haotice şi prin politica pe care o promovează, groparul învăţământului românesc.
Printre „realizările de succes” ale Alianţei D.A. în domeniul educaţiei se află, la loc de frunte politizarea în masă a şcolii româneşti. Schimbările politice operate cu patimă în toate judeţele ţării au transformat obiectivul “depolitizării” din Programul de Guvernare în politizare cu performanţe maxime. Este ruşinos şi ilegal că s-a ajuns să se facă educaţie în România în funcţie de culoarea politică, iar copiii să fie înscrişi pe liste până şi pentru admiterea la grădiniţe doar dacă părinţii lor semnează listele de susţinere a candidaţilor PD pentru Parlamentul European. Un astfel de caz scandalos a avut loc de curând la Grădiniţa nr. 24 din Bucureşti.
O altă aşa-zis reuşită a ministrului Hărdău este şi lipsa unor strategii, atât pentru învăţământul preuniversitar, cât şi pentru învăţământul universitar. Educaţia nu este considerată nici prioritate şi nici „investiţia cea mai profitabilă” aşa cum promiteau pompos actualii guvernanţi în campania din 2004. Realitatea arată falimentul educaţiei şi cercetării româneşti.
S-ar putea spune că învăţământul românesc a trecut definitiv la ora de iarnă prin numirea domnului Hărdău, este adevărat în mod accidental, la cârma ministerului Educaţiei şi Cercetării. Practic România este acum cu cel puţin o oră în urma Europei şi în acest domeniu.
Avem toată încrederea că moţiunea simplă prin care atragem atenţia asupra dezastrului actual din învăţământ va avea, mâine, susţinerea majorităţii. Suntem cu toţii de acord că activitatea jalnică a domnului ministru Hărdău în fruntea MEdC pune în pericol viitorul copiilor noştri.
Prin această moţiune avem convingerea că ministrul Hărdău va fi demis pentru a nu compromite viitorul european pentru o întreagă generaţie. În cazul în care moţiunea va trece, premierul Tăriceanu trebuie să ţină cont de voinţa şi decizia Senatului României şi să arate, măcar în al doisprezecelea ceas, respect pentru Parlamentul României.
La jumătatea mandatului Alianţei D.A. sindicatele, societatea civilă, părinţii, studenţii şi elevii au ajuns să constate că s-a ales praful de speranţele pe care şi le-au pus în promisiunile electorale privind educaţia, cercetarea şi formarea profesională.
Educaţia este şansa României.
Şcoala românească merită un ministru care să ştie să se bată pentru redarea demnităţii profesorilor şi pentru ca aceştia să primească salarii decente. Un ministru care să ştie să elaboreze o programă care să nu mai sufoce elevii cu informaţii de multe ori inutile. O programă care să ţină pasul cu cererile de pe piaţa muncii. Şi nu în ultimul rând, avem nevoie de un ministru care să fie capabil să acorde fonduri şcolilor astfel încât părinţii să nu mai fie obligaţi să aducă bani de acasă. Toate aceste sunt necesare deoarece fiecare copil are dreptul la şanse şi acces egal la educaţie indiferent de mediul din care provine, iar un adevărat ministru al educaţiei trebuie să fie capabil să garanteze acest lucru.
A venit timpul să punem capăt tuturor schimbărilor haotice, făcute de dragul schimbării sau din interese politice ascunse şi meschine. Este esenţială o reformă cu adevărat serioasă în învăţământul românesc, pentru a face acest sistem competitiv şi accesibil pentru toţi românii. De aceea, susţin că este nevoie urgent de un Pact Politic, de o strategie coerentă a sistemului educaţional românesc. Clasa politică trebuie să se trezească la realitate şi să elaboreze acum, în doisprezecelea ceas, o strategie eficientă care să fie agreată de toţi partenerii sociali implicaţi. Această strategie trebuie să se ridice deasupra ambiţiilor, intereselor politice şi ciclurilor electorale pentru că a venit momentul să considerăm cu adevărat investiţia în educaţie drept o investiţie prioritară şi pe termen lung pentru România.

Ministrul educaţiei confirmă realitatea: Mihail Hărdău este groparul învăţământului românesc
15 martie 2007
După exemplul şefilor săi pe linie de partid Traian Băsescu şi Emil Boc, ministrul educaţiei Mihail Hărdău îşi aduce aminte că trebuie să respecte legea doar când îi convine.
Faptul că profesorii sunt nevoiţi să meargă în instanţă pentru a determina Ministerul Educaţiei şi Cercetării să respecte un drept legitim, şi anume acordarea celor 100 de euro pentru material didactic, este o nouă dovadă de incompetenţă şi dispreţ faţă de cadrele didactice. Mai mult, nerespectarea Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi dovedeşte încă o dată că, atunci când vine vorba despre reforma sistemului de învăţământ, ministrul Hărdău este duplicitar, fiindcă una spune şi promite în calitate de membru al executivului, chemat să aplice legea şi cu totul alta face în realitate.
PSD doreşte să îşi exprime public sprijinul pentru acţiunea sindicaliştilor din Federaţia Educaţiei Naţionale de a da în judecată Guvernul.
PSD consideră că domnul ministru Hărdău nu mai are ce căuta la cârma Ministerului Educaţiei. Şcoala românească merită un ministru care să ştie să respecte profesorii.
De asemenea, “apreciem” faptul că – şi de această dată în urma solicitărilor noastre – ministrul educaţiei Mihail Hărdău a mai scos de la naftalină şi proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea numărului de locuri în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008. Îi reamintim domnului ministru că Hotărârea de Guvern privind aprobarea numărului de locuri în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008 ar fi trebuit să fie adoptată cu maximum şase luni înainte de începerea anului şcolar!
Această întârziere nepermisă de şapte luni de zile accentuează haosul creat o dată cu publicarea pe site-ul MEdC a variantelor de subiecte pentru examenele naţionale şi nu face altceva decât să bulverseze învăţământul românesc şi să pună la grea încercare nervii profesorilor, ai elevilor şi ai părinţilor acestora.
Nu mai miră pe nimeni faptul că domnul Hărdău se comportă precum un boier pe moşie şi nu ţine cont de nimeni şi de nimic, nici chiar de legile statului. Nu este prima dată când domnul ministru Hărdău încalcă legile. Probabil că intră în tipologia standard a unui membru PD aceasta caracteristică, alături de promovarea unei politici de scandal, de fuga de răspundere şi de culpabilizarea tuturor celor din jur.

PSD a inceput seria dezbaterilor publice privind legea invatamantului preuniversitar
25 februarie 2007
Vineri, 23 februarie 2007, a avut loc la sediul PSD Ploiesti prima dezbatere publica pe tema proiectului legii invatamantului preuniversitar. La intalnire au participat Georgica Diaconu, presedinte interimar PSD Prahova, Ana Birchall, sef al Departamentului de Educatie publica si Cercetare al PSD, Iordache Florin si Mircea Stanescu, deputati de Prahova, reprezentanti ai Departamentului de Educatie al organizatiei PSD Prahova, numeroase cadre didactice, reprezentanti ai societatii civile, ai sindicatelor din invatamant si mass-media.
„Dupa ce PSD a sesizat de atatea ori ceea ce de fapt toti cei implicati in actul de invatamant asteapta – sindicate, cadre didactice, elevi, parinti -, ministrul Hardau a scos de la naftalina proiectul legii invatamantului preuniversitar. Desi au trecut aproape doua saptamani de cand este afisat pe site-ul MEdC, domnul Hardau nu are nici timp, nici chef sa dezbata public acest proiect esential pentru ca in Romania sa se poata face invatamant de calitate. Simpla afisare pe site nu inseamna consultarea celor preocupati de soarta invatamantului romanesc. La fel ca si seful sau spiritual Traian Basescu, ministrul Hardau crede ca ceea ce spune el are putere de lege: nimeni nu trebuie sa il contrazica si toti trebuie sa execute”, a declarat Ana Birchall, sef al Departamentului de Educatie publica si Cercetare al PSD.
Avand in vedere importanta proiectului legii invatamantului preuniversitar, PSD a lansat seria dezbaterilor publice privind legea invatamantului preuniversitar. De observatiile rezultate in urma acestor dezbateri se va tine cont pentru corectarea actualului proiect de lege.
De asemenea, PSD considera ca Legea invatamantului preuniversitar trebuie insotita de legea privind statutul personalului didactic, legea descentralizarii, legea salarizarii, toate acestea formand un pachet legislativ unitar.
„Ii solicitam domnului Hardau sa isi achite obligatiile de ministru si sa vina cu propuneri serioase pentru statutul personalului didactic, legea descentralizarii si legea salarizarii, si nu cu variante scrise pe genunchi, asa cum este actualul proiect al legii invatamantului preuniversitar”, a declarat Ana Birchall.

Deşi sunt responsabilitatea MEdC, a Inspectoratului şcolar şi a administraţiei locala, mai mult de 20% din şcolile din Bucureşti funcţionează ilegal
23 februarie 2007
Concluziile prezentate public de către şeful Inspectoratului Şcolar din Bucureşti conform cărora multe şcoli din Bucureşti funcţionează ilegal, fără aviz, nu fac decât să confirme încă o dată incompetenţa şi lipsa de profesionalism a instituţiilor ce trebuiau să rezolve aceasta problema: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Municipiului Bucureşti şi administraţia Capitalei.
Toate aceste instituţii nu par îngrijorate de faptul că practic pun în pericol sănătatea copiilor noştri. Nu puteam fi de acord cu un astfel de comportament. Nu se poate ca intr-o capitală a unei ţări membre a Uniunii Europene să ai peste 20% din şcoli funcţionând ilegal, cu repercusiuni directe asupra elevilor si cadrelor didactice.
PSD Bucureşti solicită să fie făcuta publică lista şcolilor care funcţionează ilegal, astfel încât părinţii să poată alege şcoala copiilor în cunoştinţă de cauză.
Mai mult, uşurinţa cu care inspectorul şcolar general confirmă că în Capitală există un deficit de circa 10000 de locuri pentru copiii de grădiniţă şi că aceasta problemă nu va putea fi rezolvată până pe 15 septembrie 2007, este un alt exemplu al neputinţei Ministerului Educaţiei şi al administraţiei locale conduse de membri PD.
Se pare că nu a fost suficient faptul că în septembrie 2006 am avut părinţi care se trezeau la 3 de dimineaţă să vină să stea la cozile de pe trotuarul din faţa grădiniţelor, doar ca să prindă un loc pentru copiii lor, acum ministrul Hărdău îi anunţă că trebuie să se aştepte la acelaşi lucru şi în toamna acestui an, ceea ce denotă o totală lipsă de respect faţă de bucureşteni.
PSD Bucureşti somează MEdC, Inspectoratul General din Bucureşti şi administraţia locală să trateze problema asigurării locurilor în grădiniţe a tuturor copiilor de vârstă preşcolară ca pe o prioritate pentru anul 2007 şi să nu se mai joace cu viitorul copiilor şi nervii părinţilor.

PSD va introduce la Senat, o motiune simpla impotriva ministrului educatiei Mihail Hardau.
PSD continuă demersul în justiţie împotriva ministrului Educatiei pentru a face publice contractele pe 2006

21 februarie 2007
Cheltuielile prezentate marţi, 20.02.2007 pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetări de ministrul educaţiei Mihail Hărdău sunt interesante, dar nu răspund solicitării noastre legale de a face public conţinutul contractelor încheiate în anul 2006 din bani publici.
Practic, domnul ministru Hărdău încearcă să îngroape atenţia opiniei publice în statistici, cifre generale şi 10 anexe pentru a nu ieşi la iveală adevărul care se află în spatele contractelor pe care noi le solicitam de atâta timp.
În realitate, ministrul educaţiei continuă să ascundă conţinutul contractelor, spre exemplu: modul de contractare a lucrărilor, criteriile de repartizare, firmele care au câştigat licitaţiile, preţul stabilit pentru fiecare tip de serviciu etc.
Toate aceste informaţii trebuie să fie prezentate public în baza legii nr. 544/2001, pentru că asupra contractelor încheiate de ministrul educaţiei planează suspiciuni de ilegalitate. “Afacerea Microbuzul” nu este decât un exemplu de astfel de contract asupra căruia aşteptam în continuare rezultatele anchetei Corpului de Control al Primului Ministru şi DNA.
Ceea ce a prezentat Mihail Hărdău este praf in ochii contribuabilului, care nu ştie de fapt pe ce se duc banii publici şi cine beneficiază în realitate de aceşti bani.
Domnule ministru Hărdău, dacă aveţi conştiinţa curată, de ce trageţi de timp şi refuzaţi să prezentaţi conţinutul acestor contracte?!
Vă felicitam pentru realizările uimitoare pe care le-aţi obţinut în decursul mandatului dumneavoastră, dar vă reamintim că pentru aceasta sunteţi ministru. Totuşi, suntem de părere că dacă nu aţi fi pus ceva deoparte şi pentru dumneavoastră şi pentru clientela PD şi foloseaţi banii publici în interesul public aşa cum este normal, Ministerul educaţiei ar fi avut de cel puţin 3 ori mai multe realizării.
Aceste rezultate pe care pompos le prezentaţi, dar care totuşi intră în obligaţiile dumneavoastră de ministru, nu şterg amintirea celei mai lungi greve din istoria învăţământului românesc, performanţa fraudării examenelor de capacitate şi bacalaureat (unde nici până în ziua de astăzi nu se ştie cine a fost cu adevărat vinovat), bulversarea întregului sistem cu subiectele testelor naţionale din acest an, neadoptarea unei legi privind salarizarea şi statutul personalului didactic şi – recordul absolut – achiziţionarea unor microbuze care stau mai mult pe marginea drumului, deşi sunt cumpărate la suprapreţ.
Sperăm măcar ca dumneavoastră să vă bucuraţi de tot confortul pe care vi-l oferă limuzina luxoasă de 60.000 de euro cumpărata tot din bani publici, deşi sunt încă mult prea mulţi copii care parcurg zilnic pe jos, prin frig şi ploaie, kilometri întregi până la şcoală şi înapoi.
Minciuna are picioare scurte şi, oricât aţi trage de timp, adevărul tot va ieşi la suprafaţă.
PSD îşi continuă demersul în justiţie împotriva ministrului Hărdău până când acesta va face public, de voie sau obligat de instanţă, conţinutul contractelor încheiate pe bani publici în anul 2006.

Ministrul educaţiei Mihail Hărdău – dat în judecată pentru a face public conţinutul contractelor încheiate pe bani publici în anul 2006
19 februarie 2007
Au trecut 18 zile de când PSD i-a solicitat ministrului Hărdău, în baza prevederilor art. 1, 2, 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, să aducă la cunoştinţa cetăţenilor modul în care MEdC a cheltuit banii primiţi de la bugetul de stat în anul 2006.
În baza principiului care garantează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, PSD a solicitat ministrului Hărdău publicarea pe pagina web a MEdC, conform legii nr. 544/2001, textul tuturor contractelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din bani publici în cursul anului 2006.
Nu ne mai miră faptul că ministrul educaţiei încalcă legea şi nu a răspuns solicitării noastre. Suntem obişnuiţi cu politica pe care domnul Hărdău o practică, preluată de la şefii lui de partid, şi anume fuga de responsabilitate. Probabil că şi acum va da vina pe altcineva în loc sa recunoască bărbăteşte că este vina domniei sale.
Chiar dacă este membru PD, ministrul educaţiei trebuie să respecte legea română şi trebuie să răspundă conform prevederilor legii nr.544/2001, art. 7 :
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.
PSD îl acţionează în instanţă pe ministrul educaţiei pentru a fi obligat să facă public conţinutul tuturor contractelor încheiate în anul 2006 din bani publici.
PSD a depus, luni, 19 februarie 2007, la Tribunalul Municipiului Bucuresti – secţia de contencios administrativ, cererea de chemare în judecată (nr. 5867/3/2007), prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să îl oblige pe domnul Hărdău să facă public conţinutul contractelor încheiate de MedC din bani publici pe anul 2006.
Acţiunea este iniţiată şi depusă de Ana Birchall, şef al Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD.

Domnul Ministru Hărdău îşi bate joc şi de cercetarea românească
15 februarie 2007

Nici până în acest moment Ministerul Educaţiei şi Cercetării condus de domnul Hărdău nu are o politică coerentă privind menţinerea şi dezvoltarea cercetării româneşti. Prin politicile promovate, Ministrul Hărdău “a avut grijă” ca şi cercetătorii să fie batjocoriţi la fel ca şi cadrele didactice din învăţământul românesc. În concluzie, ministrul Hărdău îşi bate joc de toată lumea, fără discriminare.
Obiective din Agenda Lisabona sunt imposibil de realizat fără investiţii masive în cercetare. În momentul de faţă, România este pe ultimul loc în ceea ce priveşte respectarea criteriilor impuse de Agenda Lisabona.
Salariile cercetătorilor români sunt extrem de mici în raport cu munca depusă. În loc să poată să se dedice muncii de cercetare, cercetătorii români sunt de mult prea multe ori nevoiţi să alerge între mai multe locuri de muncă, pentru a câştiga un ban în plus necesar traiului zilnic.
Slaba dotare din domeniu scoate practic din cursă cercetarea românească şi o aduce de la un nivel al rezultatelor la un nivel teoretic. În acest caz nici nu se mai poate vorbi de o concurenţă corectă cu alte centre de cercetare din lume.
De asemenea, nu sunt evaluate şi nici publicate rezultatele fondurilor acordate pentru cercetare. Contribuabilii nu ştiu pe ce sunt cheltuiţi banii, bani ce ar trebui folosiţi în interesul public.
PSD solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării să facă publice toate contractele din domeniul cercetării încheiate în anul 2006.
PSD consideră justificate protestele cercetătorilor şi cere ministrului Hărdău să nu îşi mai bată joc de cercetarea românească.

Legea învăţământului preuniversitar, domnule Ministru Hărdău!
13 februarie 2007
PSD îl somează pe ministrul Hărdău să supună urgent dezbaterii publice legea învăţământului preuniversitar
Până la această dată Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a supus dezbaterii publice legea învăţământului preuniversitar. Aceasta situaţie este inacceptabilă având în vedere că în Acordul semnat între sindicatele din învăţământ şi MEdC în luna noiembrie 2005, ca urmare a grevei prelungite din învăţământ, MEdC se obliga să prezinte Parlamentului legea învăţământului preuniversitar până la sfârşitul lunii mai 2006. Din păcate acea dată nu a fost respectată, aşa cum nu au fost respectate majoritatea prevederilor acelui acord (de exemplu elaborarea Legii salarizării până la 15 aprilie 2006, pentru a putea fi aplicată din ianuarie 2007)!
Am ajuns în luna februarie 2007, iar în martie Proiectul Legii învăţământului preuniversitar ar trebui să ajungă în Parlament. Cu toate acestea, legea este ţinută sub cheie, pe fundul sertarului, de domnul ministru Hărdău, în loc să fie supusă dezbaterii publice astfel încât să se poată ţine seama de propunerile sindicatelor profesorilor, elevilor sau ale părinţilor.
PSD cere ca aceasta lege să fie de urgenţă supusă dezbaterii publice având în vedere importanţa sa majoră pentru învăţământul românesc.
PSD solicită ministrului Hărdău să vina în faţa opiniei publice cu o lege serioasă şi responsabilă privind învăţământul preuniversitar şi nu una făcută pe genunchi care să bulverseze şi mai mult şcoala românească.
PSD aşteaptă ca ministrul Hărdău să argumenteze foarte serios oportunitatea schimbărilor pe care le propune dar şi modul în care acestea se vor aplica.
PSD solicită DNA să se autosesizeze în Afacerea Microbuzul patronată de ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău
28 ianuarie 2007
După premiul Hopa-mitică şi Pinocchio, astăzi îi acordăm ministrului Hărdău premiul Mână-lungă. În activitatea sa ca ministru al educaţiei Hărdău dă dovadă nu numai de incompetenţă, dar şi de hoţie.
Sub conducerea ministrului educaţiei, fan al maşinilor luxoase, MEC a achiziţionat 500 de microbuze şcolare la un preţ ce se dovedeşte a fi cu mult peste valoarea pe piaţă a maşinilor, asta fără a ţine cont de reducerile substanţiale de preţ de care beneficiezi în mod normal când achiziţionezi en-gros un număr atât de mare de autovehicule.
În decursul anului 2006 MEC a achiziţionat în cadrul proiectului „Microbuze pentru şcoli” 500 de autovehicule, valoarea totală a contractului fiind de 53.500.958,07 RON. Aceasta achiziţie a fost obţinută în urma unei licitaţii publice, aşa cum afirma şi ministrul Hărdău, numai că preţul plătit pentru cel puţin 350 de microbuze din totalul de 500 este mult mai mare decât cel practicat pe piaţă.
Diferenţele, între 3000 şi 4500 de euro la un singur microbuz, conduc spre o sumă totală de aproximativ 1.500.000 de euro (pentru aproximativ 350 de microbuze, cu “diferenţa” de preţ medie de 4000 de euro).
Având în vedere diferenţele mari de preţuri dintre preţul de piaţă şi cel de achiziţie al microbuzelor, PSD solicita Direcţiei Naţionale Anticorupţie să se autosesizeze şi să demareze în regim de urgenţă cercetarea în cazul Afacerii Microbuzul iniţiată şi patronată de domnul Hărdău.
În funcţie de rezultatele anchetei pe care o solicităm DNA, PSD îşi rezervă dreptul de a cere în Parlament punerea sub acuzare a ministrului Hărdău potrivit Legii nr. 115/1999 privind răspunderea ministerială.

Partidul Democrat se împotriveşte măririi burselor pentru studenţi
11 februarie 2007

Este inadmisibil ca un ministru al educaţiei, care ar trebui să fie un susţinător şi un apărător al drepturilor studenţilor, să considere acţiunea acestora de a solicita o bursa decentă drept „nejustificată, singulară, neconvingătoare şi fără suport real”.
În condiţiile în care învăţământul s-a confruntat cu cele mai grave şi prelungite perioade de crize de când la conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se află domnul Hărdău, demersul studenţilor din aceste zile este departe de a fi un fenomen singular.
Cât despre justificarea acţiunii pe care Uniunea Naţională a Studenţilor din România a înaintat-o în instanţă, este mai mult decât evidentă: o bursă în valoare de 220 RON nu acoperă nici pe departe cheltuielile de cazare şi masă ale unui student.
PSD consideră întemeiată solicitarea studenţilor ca bursa să fie egală cu salariul minim pe economie şi sprijină acţiunea UNSR de a da în judecată ministerele Educaţiei şi pe cel al Muncii.
PSD condamnă atitudinea şi nepăsarea ministrului Hărdău prin care nu face altceva decât să le îngreuneze şi mai mult viaţa tinerilor, în condiţiile în care tot mai multe studii (spre exemplu cel al Băncii Mondiale) arată că un procent alarmant al tinerilor (88%) doreste să plece definitiv din ţară.
PSD consideră că într-o Românie Socială investiţia în tineri şi în educaţie trebuie să fie o investiţie prioritară şi strategică a statului român.

Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD a avut prima întâlnire
10 februarie 2007
Vineri, 9 februarie 2007, a avut loc la Bucureşti prima întâlnire a Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD. La intalnire au participat: doamna Ecaterina Andronescu – vicepreşedinte pentru egalitatea de şanse, doamna Ana Birchall – şef al departamentului, domnul Angel Tîlvăr – senator de Vrancea, domnul Ştiucă Alecsandru – deputat de Ialomiţa şi reprezentanţi ai departamentelor de educaţie din organizaţiile judeţene PSD.
În cadrul întâlnirii s-a stabilit structura departamentului, pentru funcţiile de vicepreşedinţi fiind aleşi domnii TRĂISTARU CONSTANTIN, TÎLVĂR ANGEL, BADEA LEONARDO si MÎNZU VIOREL; iar pentru funcţia de secretar a fost aleasă doamna MARIA POPA.
De asemenea, s-a stabilit modul de funcţionare intern al departamentului, pe grupuri de lucru, stabilindu-se astfel următoarele grupuri: pentru învăţământul preuniversitar (cu subgrupe pentru preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), pentru învăţământul universitar, pentru cercetare şi un grup de monitorizare şi reacţie rapidă.
Prin discuţiile purtate s-a urmărit stabilirea unui plan de acţiuni al Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare prin care să se pună bazele unui program legislativ şi a unei strategii viabile pentru domeniul educaţiei.
“Educaţia de înaltă calitate este o necesitate. De aceea eu consider trebuie să devina piatra de temelie a României Sociale. Educaţia este şi trebuie să fie tratată ca o prioritate economică şi socială; este şi trebuie tratată ca o investiţie prioritară a statului român.” a declarat Ana Birchall, şefa departamentului.
Întâlnirea din Bucureşti a deschis seria dezbaterilor ce se vor derula în toate regiunile ţării.

PSD il someaza pe ministrul Mihail Hardau sa faca public cum a cheltuit banii alocati MEC in anul 2006
01 februarie 2007
PSD ii solicita domnului Ministru Hardau, in baza prevederilor art. 1, 2, 6 si 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, sa aduca la cunostinta cetatenilor modul in care MEC a cheltuit banii primiti de la bugetul de stat in anul 2006.
PSD solicita MEC sa faca publice textul tuturor contractelor incheiate de Ministerul Educatiei si Cercetarii din bani publici in cursul anului 2006.
Atasat veti gasi Scrisoarea deschisa adresata ministrului Hardau.
Demersul este initiat de Ana Birchall, Seful Departamentului de Educatie Publica si Cercetare al PSD.

Premiul „Pinocchio” pentru ministrul Hărdău
23 ianuarie 2007
Noile standarde pentru acreditarea şi evaluarea periodică a instituţiilor de învăţământ din sistemul preuniversitar, de stat şi particular, aprobate în sfârşit de ministrul Hărdău, sunt extrem de ambigue la capitolul dotări igienico-sanitare. Aceasta ambiguitate nu este întâmplătoare, certificând realitatea îngrijorătoare care există în şcolile româneşti: peste 50% dintre unităţile şcolare nu au primit avizul igienico-sanitar de funcţionare, peste 70% au unităţi cu grup sanitar în curte, peste 47% au alimentare cu apă de la fântâni şi 13% nu au nici un sistem de alimentare cu apă.
Nu putem să nu îl întrebăm pe domnul Hărdău dacă i se pare normal ca în România anului 2007, în mijlocul iernii, copiii să meargă la şcoală cu căruţa? Este normal să avem grupuri sanitare în curtea şcolii, domnule ministru? Este normal să se îngheţe de frig în şcoli? Acestea sunt standardele pe care dumneavoastră le toleraţi şi le promovaţi în sistemul de învăţământ românesc! În majoritatea unităţilor de învăţământ româneşti, elevii “beneficiază” de condiţii demne de Evul Mediu şi nu de o ţară civilizată, membră a Uniunii Europene.
Pentru efortul constant de a-i minţi în faţă pe elevi, profesori şi părinţi, încercând să-i convingă că realitatea e alta decât cea pe care o vedem cu toţii în şcolile româneşti, PSD îi acordă ministrului Hârdău premiul “Pinocchio”.

Începem anul 2007 sub semnul aceluiaşi dezastru numit Hărdău!
08 ianuarie 2007
O dată cu reînceperea cursurilor şcolare observăm cu îngrijorare că anul 2007 debutează tot cu probleme, cum este greva din învăţământ care se prefigurează din cauza minciunilor repetate ale guvernanţilor portocalii.
Domnul Hărdău se laudă degeaba că ministerul pe care îl conduce a reuşit tot ce a promis. Nu a reuşit decât să instaureze haosul în învăţământul românesc şi cu toate acestea, îndrăzneşte să ne prezinte un bilanţ ştiinţifico-fantastic al realizărilor MEdC.
Este jenant ca după mai bine de doi ani de guvernare portocalie să se dea în continuare vina pe o moştenire deficitară. Din cauza haosului provocat de miniştrii PD, sistemul educaţional a intrat într-o criză profundă.
Ca de obicei, în loc să-şi asume responsabilitatea pentru propriile eşecuri, Mihail Hărdău găseşte ţapi ispăşitori: de data aceasta, după părerea sa, spiritele sunt de vină pentru situaţia dezastruoasă în care se găseşte învăţământul românesc.
Domnul Hărdău spune că România are un sistem de învăţământ performant, dar poate nu vede că învăţământul de masă se confruntă cu probleme primare! În momentul aderării României la UE elevii şi profesorii îngheaţă iarna în şcoli sau nu au cu ce să ajună la şcoală. Tot acum, jumătate din unităţile de învăţământ nu au primit avizul sanitar de funcţionare, ceea ce pune în pericol starea de sănătate atât a celor care studiază cât şi a celor care predau în aceste focare de infecţie. Subfinanţarea distruge şcoala românească. Iar rezultatele tot mai slabe la Bacalaureat sau Capacitate confirmă acest lucru.
Ştiută fiind realitatea, laudele ministrului Hărdău nu fac decât să ne scârbească şi să ne facă să ne întrebăm din ce în ce mai serios când vom scăpa de acest domn ce confirmă – de parcă mai era nevoie – că a ajuns accidental în fruntea unui minister de importanţă naţională şi că este cu adevărat groparul învăţământului românesc.
PSD Bucureşti îşi exprimă încă o dată sprijinul pentru profesori în ceea ce priveşte acordarea la timp a măririlor salariale promise în acordul Guvern-sindicate.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.