Pages Menu
Categories Menu

Posted on sept. 28, 2016 in Comunicate, Economic, International, Politic | 0 comments

Propunerea privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului ajută, în continuare, la consolidarea normelor UE privind combaterea spălării banilor, lupta împotriva finanţării terorismului, contribuind la sporirea transparenţei fiscale, combaterea practicilor fiscal-abuzive, precum şi la combaterea finanţării terorismului

poz_1443_crop

Ana Birchall: Propunerea privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului ajută, în continuare, la consolidarea normelor UE privind combaterea spălării banilor, lupta împotriva finanţării terorismului, contribuind la sporirea transparenţei fiscale, combaterea practicilor fiscal-abuzive, precum şi la combaterea finanţării terorismului

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor a organizat, marţi, 27 septembrie a.c., o reuniune de lucru pentru examinarea şi adoptarea mai multor proiecte de opinie privind documentele cu care a fost sesizată pentru examinare, între care Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450, Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, COM(2016) 452, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European , Consiliul European şi Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică, COM(2016) 230, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator, COM(2016) 410 şi Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – Elemente de strategie la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate, JOIN(2016) 31.

Referitor la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE, COM(2016) 450, Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor a apreciat faptul că este prima iniţiativă de punere în aplicare a Planului de acţiune din februarie 2016 pentru consolidarea combaterii finanţării teroriste, menţionând că aceasta stabileşte o serie de măsuri pentru a combate mai eficient finanţarea terorismului şi pentru a asigura o mai mare transparenţă a tranzacţiilor financiare şi a entităţilor corporative în temeiul cadrului juridic preventiv în vigoare în UE, şi anume Directiva 2015/849. În acest sens, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene, Ana Birchall, a afirmat că „propunerea privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului ajută, în continuare, la consolidarea normelor UE privind combaterea spălării banilor, lupta împotriva finanţării terorismului, contribuind la sporirea transparenţei fiscale, combaterea practicilor fiscal-abuzive, precum şi la combaterea finanţării terorismului”. „Opinia privind această propunere, împreună cu toate celelalte proiecte de opinie, au fost transmise spre a fi votate în plenul Camerei Deputaţilor şi îmi exprim speranţa că vor fi adoptate cât mai curând, având în vedere importanţa acestora şi a temelor dezbătute pentru actualul context de securitate. Trebuie să ţinem cont în continuare de importanţa demersurilor comune privind combaterea ameninţărilor de orice fel, aşa cum sunt terorismul, finanţarea acestuia sau radicalizarea”, a declarat Ana Birchall, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

În cadrul dezbaterii referitoare la Comunicarea privind consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator, Ana Birchall a apreciat că „proiectul de opinie adoptat în cadrul şedinţei Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor atrage atenţia asupra gradului scăzut de conştientizare a riscurilor de securitate cibernetică reprezentat de evoluţia rapidă a ‘internetului lucrurilor’ şi recomandă introducerea unui sistem voluntar de atenţionare a utilizatorilor de către fabricanţii şi vânzătorii de produse şi servicii in aceste domenii”. „Totodată, ne-am exprimat poziţia referitoare la potenţialul întreprinzătorilor europeni în domeniul serviciilor referitoare la securitatea cibernetică, în special al celor tineri, care ar trebui sprijinit cu mai multă insistenţă pe planul Uniunii, în special în statele membre ce se confruntă cu un şomaj ridicat în rândul tinerilor”, a transmis preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

De asemenea, în cadrul şedinţei au mai fost dezbătute şi adoptate proiecte de opinie privind următoarele documente cu care Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor a fost sesizată pentru examinare, respectiv: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale, COM(2016) 451, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţia subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, COM(2016) 466, Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), COM(2016) 465, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un apatrid (reformare), COM(2016) 270, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE, COM(2016) 467, Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, COM(2016) 468, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe, COM(2016) 377 şi Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent, COM(2016) 379.

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.